• Systemy ochrony parkingu na bazie poliuretanu i polimocznika

  ​Zastosowanie elastycznych systemów podłogowych MasterTop I MasterSeal do ochrony i uszczelniania parkingu centrum handlowego. Zastosowane systemy są odporne na ciężki ruch samochodowy, czynniki atmosferyczne oraz agresję chemiczną.

 • MasterSeal CR 7000 - Renowacja zbiornika w oczyszczalni ścieków

  Aplikacja systemu MasterSeal CR 7000. System zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy, co czyni go doskonałym rozwiązaniem przy renowacji zbiorników w oczyszczalniach ścieków. Zastosowanie systemu MasterSeal CR 7000  nie jest ograniczone wilgotnością resztkową, a grunt można zastosować na optycznie suche podłoże.

 • MasterEase - Poprawa reologii betonu

  MasterEase jest superplastyfikatorem do betonu o niskiej lepkości. Opiera się na przełomowej technologii i poprawia właściwości reologiczne wysokowydajnego betonu, co znacznie ułatwia pompowanie, układanie i wykańczanie. Pozwala to na optymalizację  mieszanek betonowych i mieszanek betonowych o zmniejszonej emisji CO2.

 • MasterSeal M 689 Wieża Ciśnień Słupca

  Renowacja wewnętrznej powierzchni zbiornika wieżowego w Słupcy. Kluczowe znaczenia miał wybór odpowiedniej technologii, ze względu na styczność powierzchni z wodą pitną przeznaczoną dla miasta. Prace wykonała firma DUKO Engineering z Poznania, przy użyciu systemów Master Builders Solutions, a w szczególności produktu MasterSeal M 689.

 • Ucrete - Próba zniszczenia posadzki

  ​Obejrzyj próbę zniszczenia posadzki Ucrete. Poddaliśmy ją najbrutalniejszym zabiegom: uderzeniom, gotowaniu, działaniu kwasu i zamrażaniu. Obejrzyj, w języku polskim na: 
  www.ucrete.basf.com/pl


 • System garażowy MasterSeal Traffic 6689

  ​Szybki w wykonaniu system powłokowy na bazie membrany polimocznikowej. System mostkujący rysy statyczne i dynamiczne, do nawierzchni parkingów z nakładaną natryskowo warstwą izolacji wodochronnej i natryskową warstwą antypoślizgową „ Overspray”. Do zastosowania na odsłoniętych powierzchniach parkingów, gdzie wymagane jest maksymalna zdolność do mostkowania rys i odporność na zużycie.

 • Ucrete - aplikacja posadzki DP10

  ​Aplikacja posadzki Ucrete DP10. Zabezpieczenie linii produkcyjnej, przygotowanie podłoża, wykonanie posadzki, wypelnienie dylatacji

 • Master Builders Solutions - Hydroizolacje

  Profesjonalne rozwiązania dla zrównoważonego obiegu wody. Zbiorniki wody pitnej, oczyszczalnie ścieków, zapory i zbiorniki wodne, kanały nawadniające, akwedukty, wieże ciśnień, izolacja wodochronna, parkingi, mosty.

Tomasz Klimala

Marketing Manager Polska Telefon: +48 606 878 668

E-Mail