I Akademia Master Builders Solutions

W dniach 22-23.10.2015 w Bronisławowie odbyła się I edycja Akademii Master Builders Solutions zorganizowana przez firmę BASF. W szkoleniu wzięło udział ponad 130 osób reprezentujących firmy związane z produkcją betonu, firmy wykonawcze, instytuty badawczo-rozwojowe oraz laboratoria.

Akademia podzielona została na trzy moduły tematyczne. Pierwszy obejmował blok prezentacji nowych produktów oraz rozwiązań BASF w dziedzinie technologii betonu. Przedstawiono między innymi problematykę tzw. „białej wanny”, nowe rozwiązania domieszkowe w posadzkach przemysłowych oraz poruszono tematykę wykwitów w wyrobach betonowych. Druga część to szkolenia wprowadzające do normy EN206; 2104. W ostatniej, trzeciej części zaproszeni Goście i nasi Partnerzy przedstawili ciekawe projekty zrealizowane z wykorzystaniem rozwiązań Master Builders Solutions. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje rozwiązań technologicznych wykorzystanych podczas rozbudowy Elektrowni Opole oraz omówienie wyzwań stojących przed technologią przy budowie Tunelu pod Martwą Wisłą.

Cieszymy się, że w opinii uczestników I Akademia Master Builders Solutions stała się platformą do wzajemnej wymiany doświadczeń oraz okazją do nawiązania nowych znajomości biznesowych.

.

 

 

KONTAKT

Tomasz Klimala

Dyrektor Działu Chemii Budowlanej

+48 606 878 668