MasterX-Seed 100 

Domieszka przyśpieszająca twardnienie materiałów cementowych.

MasterX-SEED 100 jest zawiesiną wodną zarodków krystalizacji w postaci nanocząstek, zaprojektowanych dla przyspieszenia procesu hydratacji cementu w wczesnym stadium (6 ÷ 12 godzin). Dzięki unikalnej i innowacyjnej technologii zarodkowania wzrost kryształów uwodnionego krzemianu wapnia zostaje zdecydowanie przyspieszony. W przeciwieństwie do tradycyjnych domieszek przyspieszających zastosowanie zarodków fazy C-S-H jako aktywatorów prowadzi do budowy mikrostruktury o ulepszonych właściwościach znacznie podwyższając wytrzymałości wczesne betonu.

MasterX-SEED 100 stanowi podstawowy element opracowanej przez firmę BASF koncepcji Crystal Speed Hardening. Oferuje ona dzięki unikalnej technologii krystalizacji:

 • Zmniejszenie zużycia energii;
 • Możliwość optymalizacji materiałowej;
 • Zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego;
 • Przyspieszenie procesu twardnienia bez obniżenia jakości produkowanego betonu;

Właściwości MasterX-Seed 100

Najnowsza technologia przyspieszania procesu twardnienia dzięki zarodkom krystalizacyjnym pozwala na:

 • Znaczne podniesienie wytrzymałości wczesnych oraz wytrzymałości końcowych;
 • Skrócenie czasu lub całkowite wyeliminowanie obróbki cieplnej;
 • Efektywniejsze wykorzystanie form dzięki wcześniejszemu rozszalowaniu (szybsza rotacja form lub szalunków);
 • Ograniczenia ilości cementu potrzebnej dla osiągnięcia wysokich wczesnych wytrzymałości;
 • Lepsze wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz przyspieszenie cyklu produkcyjnego;
 • Korzystanie z mniej aktywnych cementów;
 • Zwiększenie trwałości betonu;

Zastosowanie MasterX-Seed 100

Domieszka MasterX-Seed 100 może być wykorzystana szczególnie do produkcji

 • Betonów dla prefabrykacji, od których wymaga się wysokich wytrzymałości wczesnych;
 • Elementów wymagających szybkiego rozformowania, dając możliwość efektywniejszego wykorzystania form;
 • Betonów z zastosowaniem mniej reaktywnych cementów;
 • Betonu w warunkach obniżonych temperatur;

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Do pobrania