MasterX-Seed 100 - Domieszka przyspieszająca twardnienie materiałów cementowych.

Przyspieszenie procesu hydratacji i podwyższenie wytrzymałości wczesnej

MasterX-SEED 100 jest zawiesiną wodną zarodków krystalizacji w postaci nanocząstek, zaprojektowanych dla przyspieszenia procesu hydratacji cementu w wczesnym stadium (6 ÷ 12 godzin). Dzięki unikalnej i innowacyjnej technologii zarodkowania wzrost kryształów uwodnionego krzemianu wapnia zostaje zdecydowanie przyspieszony. W przeciwieństwie do tradycyjnych domieszek przyspieszających zastosowanie zarodków fazy C-S-H jako aktywatorów prowadzi do budowy mikrostruktury o ulepszonych właściwościach znacznie podwyższając wytrzymałości wczesne betonu.

Unikalna technologia krystalizacji

MasterX-SEED 100 stanowi podstawowy element opracowanej przez firmę BASF koncepcji Crystal Speed Hardening. Dzięki unikalnej technologii krystalizacji oferuje ona:

 • Zmniejszenie zużycia energii;
 • Możliwość optymalizacji materiałowej;
 • Zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego;
 • Przyspieszenie procesu twardnienia bez obniżenia jakości produkowanego betonu;

Lepsza wytrzymałość i trwałość betonu

Najnowsza technologia przyspieszania procesu twardnienia dzięki zarodkom krystalizacyjnym pozwala na:

 • Znaczne podniesienie wytrzymałości wczesnych oraz wytrzymałości końcowych;
 • Skrócenie czasu lub całkowite wyeliminowanie obróbki cieplnej;
 • Efektywniejsze wykorzystanie form dzięki wcześniejszemu rozszalowaniu (szybsza rotacja form lub szalunków);
 • Ograniczenia ilości cementu potrzebnej dla osiągnięcia wysokich wczesnych wytrzymałości;
 • Lepsze wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz przyspieszenie cyklu produkcyjnego;
 • Korzystanie z mniej aktywnych cementów;
 • Zwiększenie trwałości betonu;

Domieszka MasterX-Seed 100 może być wykorzystana do produkcji:

 • Betonów dla prefabrykacji, od których wymaga się wysokich wytrzymałości wczesnych;
 • Elementów wymagających szybkiego rozformowania, dając możliwość efektywniejszego wykorzystania form;
 • Betonów z zastosowaniem mniej reaktywnych cementów;
 • Betonu w warunkach obniżonych temperatur;

Do pobrania

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

otwórz
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

otwórz