MasterAir 114

Napowietrzająca domieszka do betonu zgodna z PN-EN 934-2

MasterAir 114 jest wysokowydajną domieszką napowietrzającą, do produkcji której wykorzystano syntetyczne tensydy. Domieszka obniża napięcie powierzchniowe wody powodujących powstawanie w trakcie mieszania stabilnych mikroporów powietrza regularnie rozmieszczonych w całej objętości mieszanki betonowej.

Właściwości MasterAir 114

Wykorzystanie domieszki MasterAir 114 umożliwia produkcję betonu o zmodyfikowanej strukturze, w której ciągłość kapilar zostaje przerwana dzięki pęcherzykom powietrza:

 • Podnosząc odporność na zamrażanie/rozmrażanie;
 • Podnosząc odporność na działanie mrozu w obecności środków odladzających;
 • Obniżając podciąganie kapilarne;

Mieszanka betonowa produkowana z udziałem MasterAir 114 charakteryzuje się:

 • Podwyższoną plastycznością i urabialnością;
 • Większą stabilnością i spójnością;
 • Obniżoną tendencją do segregacji oraz odstoju wody;

Zastosowanie MasterAir 114

Domieszka może być wykorzystana do produkcji betonów dla budownictwa inżynieryjnego gdzie wymaga się wysokiej mrozoodporności w obecności soli odladzających, lub bez ich stosowania, co jest szczególnie pożądane w przypadku:

 • Betonów nawierzchniowych m.in. dla dróg i lotnisk;
 • Betonów do budowy obiektów mostowych;
 • Betonów dla konstrukcji hydrotechnicznych;

Środek napowietrzający bardzo dobrze sprawdza się w przypadku produkcji zapraw, poprawiając ich:

 • Urabialność oraz obróbkę;
 • Właściwości termoizolacyjne (izolacyjność);

 

Do pobrania

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

otwórz
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

otwórz