MasterAir 3012

Napowietrzająca domieszka do betonu zgodna z PN-EN 934-2

MasterAir 3012 należy do grupy związków powierzchniowo czynnych na bazie żywic. Domieszka o wysoce efektywnym działaniu powoduje obniżenie napięcia powierzchniowe wody co skutkuje podczas mieszania powstawaniem stabilnych mikro porów powietrza regularnie rozmieszczonych w całej objętości betonu.

Właściwości MasterAir 3012:

Wykorzystanie domieszki MasterAir 3012 umożliwia produkcję betonu o zmodyfikowanej strukturze, w której ciągłość kapilar zostaje przerwana dzięki pęcherzykom powietrza:

 • Podnosząc odporność na zamrażanie/rozmrażanie;
 • Podnosząc odporność na działanie mrozu w obecności środków odladzających;
 • Obniżając podciąganie kapilarne;

Mieszanka betonowa produkowana z udziałem MasterAir 3012 charakteryzuje się:

 • Podwyższoną plastycznością i urabialnością;
 • Większą stabilnością i spójnością;
 • Obniżoną tendencją do segregacji oraz odstoju wody;
 • Łatwością w napowietrzaniu betonów nawet o wysokiej zawartości drobnych frakcji;

Zastosowanie MasterAir 3012

Domieszka przeznaczona jest szczególnie do produkcji betonów dla budownictwa inżynieryjnego dla których warunki eksploatacji zaliczane są do klasy ekspozycji XF3 i XF4 czyli:

 • Betonów nawierzchniowych m.in. dla dróg i lotnisk;
 • Betonów do budowy obiektów mostowych;
 • Betonów dla konstrukcji hydrotechnicznych;

Obecność mikroporów regularnie rozmieszczonych w całej objętości powodują że mieszanka zachowuje jak z udziałem mikrowypełniacza zwiększając jej urabialność, plastyczność oraz podnosząc lepkość dzięki czemu ograniczana jest segregacja oraz odstój wody.

Środek napowietrzający może być wykorzystany produkcji zapraw poprawiają ich:

 • Urabialność oraz obróbkę;
 • Właściwości termoizolacyjne (izolacyjność);

MasterAir 3012 może być stosowany w połączeniu zarówno z plastyfikatorami serii MasterPozzolith BV jak i superplastyfikatorami MasterPolyheed, MasterRheobuild lub MasterGlenium.

Do pobrania

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

otwórz
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

otwórz