MasterAir 81

Napowietrzająca domieszka do betonu zgodna z PN-EN 934-2

MasterAir 81 umożliwia produkcję w wytwórni betonu towarowego gotowej zaprawy przystosowanej do nakładania kielnią i charakteryzującej się opóźnionym początkiem wiązania. Składniki napowietrzające powodują wytworzenie plastycznej, przyczepnej i idealnej do wykonywania spoin zaprawy. System opóźniający umożliwia jej wykorzystanie w czasie do 36 godzin.

Właściwości MasterAir 81

Wykorzystanie domieszki MasterAir 81 pozwala na produkcję zapraw o:

  • Bardzo dobrej przyczepności do powierzchni;
  • Bardzo dobrej urabialności;
  • Wysokiej zawartości powietrza zwiększającej jej właściwości izolacyjne;
  • Właściwej konsystencji;
  • Wydłużonym czasie urabialności;
  • Podwyższonej retencji wody;

Zastosowanie MasterAir 81

Domieszka może być wykorzystana do produkcji

  • Murarskich i tynkarskich zapraw cementowych;
  • Zapraw z piaskami o wysokiej zawartości frakcji drobnych;
  • Zapraw w podwyższonych temperaturach;


Do pobrania

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

otwórz
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

otwórz