MasterAir 3015

Napowietrzająca domieszka do betonu zgodna z PN-EN 934-2 .

MasterAir 3015 należy do grupy związków powierzchniowoczynnych na bazie żywic. Domieszka o wysoce efektywnym działaniu powoduje obniżenie napięcia powierzchniowe wody, co skutkuje podczas mieszania powstawaniem stabilnych mikro porów powietrza regularnie rozmieszczonych w całej objętości betonu

Właściwości:

Wykorzystanie domieszki MasterAir 3015 umożliwia produkcję betonu o zmodyfikowanej strukturze, w której ciągłość kapilar zostaje przerwana dzięki pęcherzykom powietrza: 

 • Podnosząc odporność na zarażanie/rozmrażanie;
 • Podnosząc odporność na działanie mrozu w obecności środków odladzających;
 • Obniżając podciąganie kapilarne;

Mieszanka betonowa produkowana z MasterAir 3015 charakteryzuje się: 

 • Podwyższoną plastycznością i urabialnością;
 • Większą stabilnością i spójnością;
 • Obniżoną tendencją do segregacji oraz bleedingu;
 • Łatwością w napowietrzaniu betonów nawet o wysokiej zawartości drobnych frakcji ; 

Zastosowanie:

Domieszka przeznaczona jest szczególnie do produkcji betonów dla budownictwa inżynieryjnego, dla których warunki eksploatacji zaliczane są do klasy ekspozycji XF3 i XF4 czyli:

 • betonów nawierzchniowych m.in. dla dróg i lotnisk;
 • Betonów do budowy obiektów mostowych;
 • Betonów dla konstrukcji hydrotechnicznych;

Obecność mikroporów regularnie rozmieszczonych w całej objętości powoduje, że mieszanka zachowuje się jak z udziałem mikrowypełniacza zwiększając jej urabialność, plastyczność oraz podnosząc lepkość dzięki czemu ograniczana jest segregacja oraz bleeding.

Środek napowietrzający może być wykorzystany produkcji zapraw poprawiają ich:

 • Urabialność oraz obróbkę;
 • Właściwości ciepłochronne (izolacyjność);

MasterAir 3015 może być stosowany w kombinacji zarówno z plastyfikatorami serii MasterPozzolith BV jak i superplastyfikatorami MasterPolyheed, MasterRheobuild lub MasterGlenium.

 

Do pobrania