KSIĄŻKA - POWŁOKI POLIMOCZNIKOWE W BUDOWNICTWIE

MasterAir 125

Napowietrzająca domieszka do betonu zgodna z PN-EN 934-2

MasterAir 125 należy do grupy związków powierzchniowo czynnych na bazie naturalnych żywic. Domieszka obniża napięcie powierzchniowe wody powodując powstawanie podczas mieszania stabilnych mikro porów powietrza regularnie rozmieszczonych w całej objętości mieszanki betonowej.

Właściwości MasterAir 125

Wykorzystanie domieszki MasterAir 125 umożliwia produkcję betonu o zmodyfikowanej strukturze, w której ciągłość kapilar zostaje przerwana dzięki pęcherzykom powietrza:

 • Podnosząc odporność na zamrażanie/rozmrażanie;
 • Podnosząc odporność na działanie mrozu w obecności środków odladzających;
 • Obniżając podciąganie kapilarne;

Mieszanka betonowa produkowana z udziałem MasterAir 125 charakteryzuje się:

 • Podwyższoną plastycznością i urabialnością;
 • Większą stabilnością i spójnością;
 • Obniżoną tendencją do segregacji oraz odstoju wody;

Zastosowanie MasterAir 125

Domieszka może być wykorzystana do produkcji betonów dla budownictwa inżynieryjnego gdzie wymaga się wysokiej mrozoodporności w obecności soli odladzających, lub bez ich stosowania, co jest szczególnie pożądane w przypadku:

 • Betonów nawierzchniowych m.in. dla dróg i lotnisk;
 • Betonów do budowy obiektów mostowych;
 • Betonów dla konstrukcji hydrotechnicznych;
 • Środek napowietrzający bardzo dobrze sprawdza się w przypadku produkcji zapraw, poprawiając ich:
  • Urabialność oraz obróbkę;
  • Właściwości termoizolacyjne (izolacyjność);

MasterAir 125 może być stosowany w połączeniu zarówno z plastyfikatorami serii MasterPozzolith BV jak i superplastyfikatorami MasterPolyheed, MasterRheobuild lub MasterGlenium.

Do pobrania

DWU MasterAir 125

pdf (298,80 Kb)

KT MasterAir 125

pdf (140,50 Kb)
Systemy balkonowe
Wideo