MasterAir 150 MHK Domieszka napowietrzająca w postaci mikrosfery syntetycznej.

MasterAir 150 MHK jest domieszką do betonu i zapraw na bazie elastycznych pustych mikrosfer polimerowych.

Podobnie jak w przypadku standardowych środków napowietrzających, zapewnienie odporności na działanie mrozu polega na utworzeniu w matrycy cementowej sieci mikropustek sferycznych, o średnicy nie większej niż 250 μm w odległości od siebie 150 do 200 μm.

Gwarantuje to kompensacje naprężeń wywołanych zmianą objętości w wyniku zamarzania wody.

MasterAir 150 MHK powstał z myślą o betonach, których napowietrznie jest bardzo trudne z punktu widzenia stabilności produkcji np. betonu SCC lub niemożliwe tak jak w przypadku niektórych betonów architektonicznych. Umożliwia to: 

  • Produkcję betonu odpornego na zamrażanie/rozmrażanie, również w obecności środków odladzających;
  • Produkcję betonu architektonicznego, spełniającego wymagania betonu mrozoodpornego z zachowaniem niskiej zawartości powietrza;
  • Produkcję betonu mrozoodpornego, niewrażliwego na czynniki dotychczas istotne przy standardowych napowietrzaczach np. zmienna temperatura;

Zastosowanie: domieszki napowietrzającej w postaci mikrosfery syntetycznej.

Domieszka przeznaczona jest szczególnie do produkcji betonów, których klasy ekspozycji przewidują zagrożenie ze strony mrozu oraz soli odladzających, a wykorzystanie standardowych domieszek napowietrzających jest utrudnione :

  • Betonów SCC i ASCC;
  • Betonów architektoniczne;
  • Betonów dla obiektów mostowych;

MasterAir 150 MHK może być stosowany w kombinacji zarówno z plastyfikatorami serii MasterPozzolith BV jak i superplastyfikatorami MasterPolyheed, MasterRheobuild lub MasterGlenium.

Do pobrania

DWU_MasterAir 150MHK

pdf (313,57 Kb)

KT MasterAir 150MHK

pdf (167,36 Kb)
Wideo