MasterCast 720

Domieszka do betonów wibroprasowanych zapobiegająca wykwitom.

MasterCast 720 jest innowacyjnym produktem powstałym w wyniku połączenia polimerów o silnym efekcie hydrofobowym z hydrofilowymi monomerami. Modyfikowany w ten sposób polimer jest bardzo dobrze rozpuszczalny w mieszance betonowej, a jednocześnie reagując ze spoiwem uszczelnia beton ograniczając wnikanie wody, co eliminuje powstawanie wykwitów na powierzchni prefabrykowanych elementów betonowych.

MasterCast 720 jest częścią koncepcji FIT 4 VALUE opracowanej przez BASF.

FIT 4 VALUE uwzględnia cztery elementy istotne dla producentów prefabrykowanych elementów betonowych:

 1. Opłacalność
 2. Wydajność
 3. Estetyka
 4. Trwałość

„FIT” oznacza spełnienie wszystkich wymagań.

Właściwości MasterCast 720

Wykorzystanie domieszki MasterCast 720 przyczynia się do:

 • wyeliminowania powstawania wykwitów na powierzchni produktów.
 • obniżenia podciągania kapilarnego
 • poprawy estetyki wyrobów
 • zwiększenia szczelności i ograniczeniu wnikania wody w wyrób, co podwyższa trwałość betonu
 • lepszego zagęszczania mieszanki.

Zastosowanie MasterCast 720

Domieszka przeznaczona jest szczególnie dla betonów o konsystencji wilgotnej wykorzystywanych do produkcji:

 • kostki brukowej, płyt chodnikowych, krawężników, palisad, płyt ażurowych, obrzeży
 • wibroprasowanych elementów dla systemów kanalizacyjnych min. studni, osadników, rur.
 • betonu barwionego
 • dachówek

Do pobrania