MasterCast 721

Domieszka do betonów wibroprasowanych zapewniająca wysoką wytrzymałość wczesną.

MasterCast 721 jest innowacyjnym superplastyfikatorem na bazie polikarboksylowych eterów, które adsorbując się na ziarnach spoiwa separują je i rozpraszają, ograniczając tarcie wewnętrzne pomiędzy nimi, co zapewnia jednorodność mieszanki betonowej. Dzięki modyfikacji łańcucha polimeru rozproszenie ziaren spoiwa jest możliwe bez blokowania procesu hydratacji, który zachodzi na ich zwiększonej powierzchni, przyczyniając się do bardzo wysokich przyrostów wytrzymałości zwłaszcza we wczesnych okresach dojrzewania betonu.

FIT 4 VALUE uwzględnia cztery elementy istotne dla producentów prefabrykowanych elementów betonowych:

 1. Opłacalność
 2. Wydajność
 3. Estetyka
 4. Trwałość

„FIT” oznacza spełnienie wszystkich wymagań.

Właściwości MasterCast 721

Wykorzystanie domieszki MasterCast 721 przyczynia się do:

 • Lepszego zagęszczenia mieszanki, co w połączenie z efektywniejszą hydratacją cementu podnosi parametry takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość, skurcz i tendencję do powstawania wykwitów;
 • Obniżenia podciągania kapilarnego;
 • Poprawy estetyki wyrobów;
 • Skuteczniejszej hydratacji spoiwa ułatwiając uzyskanie wysokiej wytrzymałości wczesnej oraz dając możliwość stosowania mniej aktywnych cementów;
 • Skrócenie czasu formowania elementu;

Zastosowanie MasterCast 721

Domieszka MasterCast 721 przeznaczona jest szczególnie dla betonów o konsystencji wilgotnej wykorzystywanych do produkcji:

 • Kostki brukowej, płyt chodnikowych, krawężników, palisad, płyt ażurowych, obrzeży;
 • Wibroprasowanych elementów dla systemów kanalizacyjnych min. studni, osadników, rur;
 • Betonu barwionego;
 • Betonu zbrojonego i strunobetonu;
 • Dachówek;

Do pobrania

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

otwórz
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

otwórz