MasterCast 743

Domieszka do betonu zmniejszająca wykwity i ułatwiająca zagęszczanie wyrobów.
Sposób działania MasterCast 743

MasterCast 743 jest innowacyjnym produktem powstałym w wyniku połączenia polimerów o silnym efekcie hydrofobowym z hydrofilowymi monomerami. Modyfikowany w ten sposób polimer jest bardzo dobrze rozpuszczalny w mieszance betonowej, a jednocześnie reagując z spoiwem uszczelnia beton ograniczając wnikanie wody co eliminuje powstawanie wykwitów na powierzchni prefabrykowanych elementów betonowych.

FIT 4 VALUE uwzględnia cztery elementy istotne dla producentów prefabrykowanych elementów betonowych:

 • Opłacalność
 • Wydajność
 • Estetykę
 • Trwałość

„FIT” oznacza spełnienie wszystkich wymagań.

Właściwości MasterCast 743

Wykorzystanie MasterCast 743 przyczynia się do:

 • wyeliminowania powstawania wykwitów na powierzchni produktów.
 • obniżenia podciągania kapilarnego
 • poprawy estetyki wyrobów
 • zwiększenia szczelność i ograniczeniu wnikania wody w wyrób, co podwyższa trwałość betonu
 • lepszego zagęszczania mieszanki
 • obniżenia czasu wymaganego do optymalnego zagęszczenia mieszanki
 • intensyfikacji działania barwników.

Zastosowanie MasterCast 743

Domieszka przeznaczona jest szczególnie dla betonów o konsystencji wilgotnej wykorzystywanych do produkcji:

 • kostki brukowej, płyt chodnikowych, krawężników, palisad, płyt ażurowych, obrzeży
 • wibroprasowanych elementów dla systemów kanalizacyjnych min. studni, osadników, rur.
 • betonu barwionego
 • dachówek

Do pobrania

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

otwórz
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

otwórz