MasterCast EH 550 

Domieszka do produkcji betonu ekspansywnego charakteryzująca się niskim skurczem.

MasterCast EH 550 w kontakcie z zaczynem cementowym wytwarza gaz powodujący powstanie mikroporów, dzięki czemu wzrasta objętość mieszanki betonowej lub zaprawy, a w przypadku mniejszych dawek możliwa jest redukcja skurczu.

Wykorzystanie MasterCast EH 550 umożliwia:

  • Produkcję betonów, zapraw oraz iniektów o ograniczonym skurczu, ograniczając ryzyko spękań obniżających jakość betonu, stwardniałych iniektów i zapraw.
  • Produkcję betonów, zapraw oraz iniektów ekspansywnych umożliwiających efektywne wypełnianie trudno dostępnych miejsc takich jak szczeliny po pęknięciach.
  • Produkcję betonów mieszanek betonowych, zapraw i iniektów o mniejszej skłonności do segregacji i odstoju wody w wyniku powstałego gazu.
  • Wyeliminowanie lub ograniczenie kosztownych metod uzupełniania ubytków metodą ciśnieniowej iniekcji.

Zastosowanie MasterCast EH 550:

Domieszka może być wykorzystana do produkcji wszystkich rodzajów mieszanek betonowych, zapraw i iniektów cementowych o właściwościach ekspansywnych lub o niskim skurczu. MasterCast EH 550 jest szczególnie przydatny w przypadku:

  • Konieczności wypełnienia mieszanką betonową, zaprawą lub iniektem trudno dostępnych miejsc jak szczeliny, ubytki w konstrukcjach i gruncie, wąskie prześwity pomiędzy szalunkami, otuliny dla naprawianych konstrukcji.

Efekt ekspansji pozwoli na:

  • Całkowite wypełnienie wąskich elementów, szczelin;
  • Ubytków zabezpieczając w ten sposób konstrukcje lub stabilizując i wzmacniając je.
  • Produkcji betonów, zapraw, iniektów o niskim skurczu odpornych na pęknięcia.

Dla zapewnienia pożądanej konsystencji należy zastosować domieszki plastyfikujące serii MasterPozzolith BV lub upłynniające MasteRheobuild, MasterPozzolith lub MasterGlenium. MasterCast EH 550 może być stosowany w połączeniu z domieszkami przyspieszającymi MasterPozzolith 501HE, MasterX-SEED 100.

Do pobrania

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

otwórz
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

otwórz