Dodatki do cementu zwiększające wytrzymałość wczesną i redukujące zużycie energii na mielenie


Wcześniej: Cementium 2000 ES

Co to jest MasterCem ES 2000?

MasterCem ES 2000 to płynny, gotowy do użycia dodatek do cementu przeznaczony do poprawienia właściwości cementu. Oprócz działania ułatwiającego mielenie i zwiększającego sypkość przy transporcie cementu, MasterCem ES 2000 przyczynia się do poprawy właściwości cementu poprzez oddziaływanie zawartych w nim składników chemicznych. Składniki te modyfikują właściwości klinkieru i poprawiają jego właściwości hydrauliczne. Produkty te mogą zawierać lub nie zawierać chlorków.

Seria MasterCem ES 2000 została opracowana z myślą o zwiększaniu wytrzymałości wczesnej cementu. Te właściwości można wykorzystać do uzyskania najlepszych właściwości produktu lub optymalizacji cementu przy zachowaniu początkowego poziomu jakości. Średnie zwiększenie wytrzymałości wczesnej wynosi +10-25% w ciągu 1-2 dni w stosunku do betonu kontrolnego. Właściwości produktu są uzależnione od parametrów urządzeń mielących, warunków, w których przebiega proces, właściwości surowców i rodzaju cementu. Optymalne wykorzystanie właściwości dodatków do cementu może wymagać dostosowania parametrów młyna i separatora.

MasterCem ES 2000 zwiększa sypkość cementu, co ma pozytywny wpływ na jego transportowanie i redukuje zjawisko aglomeracji w silosach magazynowych.

Jakie zastosowania ma MasterCem 2000 ES?

Produkty MasterCem ES 2000 są przeznaczone do stosowania w procesie mielenia cementu w:

  • Młynach kulowych (obiegi zamknięte i otwarte)
  • Młynach pionowych
  • Innych systemach mielenia cementu

Jakie korzyści wynikają ze stosowania MasterCem 2000 ES?

Produkty MasterCem ES 2000 oferują następujące korzyści przy produkcji cementu:

  • Redukcja kosztów dzięki niższemu jednostkowemu zużyciu energii na mielenie (kWh/t) i optymalizacji stopnia rozdrobnienia i składu cementu, przy zachowaniu jego właściwości.
  • Zwiększenie zdolności produkcyjnej dzięki większej przepustowości młyna i zoptymalizowanej recepturze cementu.
  • Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju dzięki obniżonej zawartości klinkieru i odpowiedniej emisji CO2. Pozyskanie jednostek redukcji emisji.
  • Różnicowanie produktu dzięki poprawionej wydajności i poprawionym parametrom cementu przy końcowym zastosowaniu.
  • Ułatwione obchodzenie się z cementem, dzięki szybszemu transportowaniu na terenie zakładu i w centrach dystrybucyjnych. Redukcja przestojów w zakładzie i zoptymalizowane przechowywanie w silosach.

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

otwórz
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

otwórz