Dodatki do cementu zwiększające opad stożka i urabialność


Wcześniej: Cementium 4000 SW

Co to jest MasterCem SW 4000?

MasterCem SW 4000 to płynny, gotowy do użycia dodatek do cementu przeznaczony do ulepszania właściwości cementu. Oprócz działania ułatwiającego mielenie i zwiększającego sypkość przy

transporcie, MasterCem SW 4000 przyczynia się do poprawy właściwości cementu, dzięki działaniu zawartych w nim składników chemicznych. Składniki te modyfikują właściwości klinkieru i poprawiają jego właściwości hydrauliczne.

Seria MasterCem SW 4000 jest specjalnie przeznaczona do zwiększania opadu stożka i urabialności w zaprawie i betonie. Typowe zwiększenie opadu wynosi +10-50% w stosunku do betonu kontrolnego. Właściwości produktu są uzależnione od parametrów urządzeń mielących, warunków, w których przebiega proces, właściwości surowców i rodzaju cementu. Optymalne wykorzystanie właściwości dodatków do cementu może wymagać dostosowania parametrów młyna i separatora.

MasterCem SW 4000 zwiększa sypkość cementu, co pozytywnie wpływa na jego transportowanie i redukuje zjawisko aglomeracji w silosach magazynowych.

Jakie zastosowania ma MasterCem SW 4000?

Produkty MasterCem SW 4000 są przeznaczone do stosowania w procesie mielenia cementu w:

  • Młynach kulowych (obiegi zamknięte i otwarte)
  • Młynach pionowych
  • Innych systemach mielenia cementu

Jakie korzyści wynikają ze stosowania MasterCem SW 4000?

Produkty MasterCem SW 4000 oferują następujące korzyści przy produkcji cementu:

  • Różnicowanie produktu i spełnianie wymogów w zakresie stosowania poprzez zwiększenie opadu stożka i urabialności w zaprawie i betonie. Beton wyprodukowany z cementem z dodatkiem MasterCem SW 4000 wykazuje lepsze właściwości reologiczne i pompowalność i jest łatwiejszy w obsłudze. Dodatek przyspiesza również wylewanie betonu w szalunek.
  • Redukcja kosztów dzięki niższemu jednostkowemu zużyciu energii na mielenie (kWh/t) i optymalizacji stopnia rozdrobnienia i składu cementu, przy zachowaniu jego właściwości.
  • Zwiększenie zdolności produkcyjnej dzięki większej przepustowości młyna i zoptymalizowanej recepturze cementu.
  • Łatwiejsza obsługa cementu dzięki szybszemu transportowaniu na terenie zakładu i w centrach dystrybucyjnych. Redukcja przestojów w zakładzie i zoptymalizowane przechowywanie w silosach.

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

otwórz
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

otwórz