Dodatki do cementu zmniejszające zużycie energii na mielenie i zwiększające przepustowość młyna.

Wcześniej: Cementium 1000 GA

Co to jest MasterCem 1000 GA?

MasterCem 1000 GA to płynny, gotowy do użycia środek ułatwiający mielenie do cementu. Te produkty neutralizują siły przyciągania między krystalicznymi cząsteczkami cementu powstającymi podczas procesu mielenia. Uzyskany efekt dyspersji poprawia efektywność mielenia i oddzielania, sprzyjając w ten sposób uzyskiwaniu drobnych ziaren i zwiększając sypkość cementu.

Zalety MasterCem 1000 GA można wykorzystać do obniżenia jednostkowego zużycia energii na mielenie i do zwiększenia przepustowości młyna. Średnia poprawa efektywności mielenia wynosi 10-25% w stosunku do betonu kontrolnego. Właściwości produktu są uzależnione od parametrów urządzeń mielących, warunków, w których przebiega proces, właściwości surowców i rodzaju cementu. Optymalne wykorzystanie właściwości dodatków do cementu może wymagać dostosowania parametrów młyna i separatora.

MasterCem GA 1000 zwiększa sypkość cementu, co ma pozytywny wpływ na jego transportowanie i redukuje zjawisko aglomeracji w silosach magazynowych.

Jakie są zastosowania dla MasterCem 1000 GA?

Produkty MasterCem GA 1000 są przeznaczone do stosowania w procesie mielenia cementu w:

  • Młynach kulowych (obiegi zamknięte i otwarte)
  • Młynach pionowych
  • Innych systemach mielenia cementu

Jakie korzyści wynikają ze stosowania MasterCem 1000 GA?

Produkty MasterCem GA 1000 oferują następujące korzyści przy produkcji cementu:

  • Redukcja kosztów dzięki mniejszemu jednostkowemu zużyciu energii na mielenie (kWh/t) i mniejszym kosztom utrzymania. Korzystanie z tańszych taryf energii i przeniesienie produkcji do bardziej wydajnych młynów
  • Zwiększenie zdolności produkcyjnej dzięki większej przepustowości młyna. Elastyczność pozwalająca sprostać szczytowemu popytowi na rynku. Opóźnienie lub rezygnacja z inwestycji w celu zwiększenia wydajności mielenia
  • Ułatwione obchodzenie się z cementem dzięki szybszemu transportowaniu na terenie zakładu i w centrach dystrybucyjnych. Redukcja przestojów w zakładzie i zoptymalizowane przechowywanie w silosach
Wideo