MasterEmaco – przywracanie integralności i naprawa betonu.

Cementowe zaprawy naprawcze do naprawy uszkodzonego i zniszczonego betonu.

System produktów MasterEmaco firmy BASF, pod marką Master Builders Solutions, oferuje kompleksowe rozwiązania dla betonu uszkodzonego lub zniszczonego w wyniku działania zmieniających się warunków pogodowych, korozji chlorkowej, zanieczyszczeń i zniszczeń spowodowanych trudnymi warunkami środowiskowymi. Oferta podkładów, cementowych i żywicznych zapraw naprawczych i zapraw wyrównujących MasterEmaco stanowi kompletny system naprawy zniszczonego betonu i przywracania oryginalnej wytrzymałości, integralności strukturalnej i estetyki.

Wszechstronność zastosowań zapraw naprawczych (naprawy konstrukcyjne, niekonstrukcyjne i szybkowiążace):

Wysokowartościowe produkty MasterEmaco, nakładane natryskowo na mokro lub sucho, formowane lub nakładane szpachlą, przywracają trwałość i nośność betonu. Ich szybkie działanie umożliwia natychmiastowe przywrócenie obiektu do eksploatacji. Są również dostosowane do wytrzymałości betonu, poprawiają estetykę i wydłużają cykl eksploatacji budynku lub konstrukcji. W ofercie dostępne są zaprawy wyrównujące, zaprawy siarczanoodporne, zaprawy tiksotropowe. Zapobiegają i rozwiązują problemy wynikajace z korozji chlorkowej

Oferta systemów naprawczych obejmuje zaprawy siarczanoodporne, zaprawy tiksotropowe, zaprawy wyrównujące 

  • Naprawy konstrukcyjne: Uniwersalne, szybkowiążące cementowe zaprawy naprawcze i poziomujące przywracają integralność niszczejących konstrukcji.
  • Naprawy niekonstrukcyjne: cementowe zaprawy naprawcze są stosowane do odnawiania niestrukturalnych elementów betonowych.
  • Powierzchnie poziome obciążone ruchem kołowym: oferta szybkowiążących produktów do napraw powierzchni podlegającym dużym obciążeniom. Dzięki unikalnym recepturom napraw można dokonywać w bardzo niskich temperaturach.
  • Ofertę uzupełniają podkłady na bazie wody lub żywic. Przygotowują one czystą i jednorodną powierzchnię dla zapraw naprawczych oraz zawierają inhibitory korozji, w celu zapewnienia długotrwałej ochrony stalowego zbrojenia i wyeliminowania korozji chlorkowej

Wsparcie techniczne od ekspertów Master Builders Solutions z firmy BASF.

Poprzez diagnozowanie przyczyny powstawania uszkodzeń, nasi specjaliści opracowują najbardziej odpowiednią strategię naprawy, która również zapobiega przyszłemu niszczeniu i zapewnia długotrwałą ochronę.

Naprawy konstrukcyjne

Naprawy niekonstrukcyjne

Powierzchnie poziome obciążone ruchem

Naprawa betonu Teaser Image

Naprawa betonu

Przywracanie integralności betonu

otwórz broszurę...

Zastosowanie MasterEmaco

obejrzyj inne

Zastosowanie MasterEmaco

See more interesting videos here

Do pobrania