MasterEmaco – przywracanie integralności i naprawa betonu.

Naprawcze zaprawy cementowe do naprawy uszkodzonego i zniszczonego betonu.

System produktów MasterEmaco firmy BASF, pod marką Master Builders Solutions, oferuje kompleksowe rozwiązania dla betonu uszkodzonego lub zniszczonego w wyniku działania zmieniających się warunków pogodowych, korozji chlorkowej, zanieczyszczeń i zniszczeń spowodowanych trudnymi warunkami środowiskowymi. Oferta podkładów, cementowych i żywicznych zapraw naprawczych i zapraw wyrównujących MasterEmaco stanowi kompletny system naprawy zniszczonego betonu i przywracania oryginalnej wytrzymałości, integralności strukturalnej i estetyki.

Wszechstronność zastosowań zapraw naprawczych (naprawy konstrukcyjne, niekonstrukcyjne i szybkowiążace):

Wysokowartościowe produkty MasterEmaco, nakładane natryskowo na mokro lub sucho, formowane lub nakładane szpachlą, przywracają trwałość i nośność betonu. Ich szybkie działanie umożliwia natychmiastowe przywrócenie obiektu do eksploatacji. Są również dostosowane do wytrzymałości betonu, poprawiają estetykę i wydłużają cykl eksploatacji budynku lub konstrukcji. 

Zapobiegają korozji chlorkowej

W ofercie dostępne są zaprawy wyrównujące, zaprawy siarczanoodporne, zaprawy tiksotropowe. Zapobiegają i rozwiązują problemy wynikajace z korozji chlorkowej

Oferta systemów do napraw betonu obejmuje zaprawy siarczanoodporne, zaprawy tiksotropowe, zaprawy wyrównujące 

  • Konstrukcyjne naprawy betonu : Uniwersalne, szybkowiążące naprawcze zaprawy cementowe i poziomujące przywracają integralność niszczejących konstrukcji.
  • Niekonstrukcyjne naprawy betonu: cementowe zaprawy naprawcze są stosowane do odnawiania niestrukturalnych elementów betonowych.
  • Powierzchnie poziome obciążone ruchem kołowym: oferta szybkowiążących produktów do napraw powierzchni podlegającym dużym obciążeniom. Dzięki unikalnym recepturom napraw można dokonywać w bardzo niskich temperaturach.
  • Ofertę uzupełniają podkłady na bazie wody lub żywic. Przygotowują one czystą i jednorodną powierzchnię dla zapraw naprawczych oraz zawierają inhibitory korozji, w celu zapewnienia długotrwałej ochrony stalowego zbrojenia i wyeliminowania korozji chlorkowej

Wsparcie techniczne od ekspertów Master Builders Solutions z firmy BASF.

Poprzez diagnozowanie przyczyny powstawania uszkodzeń, nasi specjaliści opracowują najbardziej odpowiednią strategię naprawy, która również zapobiega przyszłemu niszczeniu i zapewnia długotrwałą ochronę.

1. Szybkie zaprawy naprawcze

SZYBKIE ZAPRAWY NAPRAWCZE

Rozwiązania do szybkiej naprawy betonu

Naprawy konstrukcyjne

MasterEmaco P 5000 AP

Jednokomponentowy, bazujący na cemencie, wielofunkcyjny, wiążący i aktywny grunt ochronny.

MasterEmaco S 488

Wzmocniona włóknem, tiksotropowa zaprawa naprawcza z podwójną kompensacją skurczu, do zacierania.

MasterEmaco S 5300

Lekka, modyfikowana polimerami, wzmacniania włóknem zaprawa do napraw konstrukcyjnych.

MasterEmaco S 5400

Zaprawa o bardzo wysokiej wytrzymałości, kompensująca skurcz, wzmocniona włóknem, tiksotropowa, do napraw strukturalnych.

MasterEmaco S 544 RS

Szybkowiążąca zaprawa do napraw konstrukcyjnych

MasterEmaco S 5450 PG

Płynna, wzmacniania włóknem zaprawa do napraw konstrukcyjnych o bardzo wysokiej wytrzymałości, z kompensacją skurczu.

Naprawy niekonstrukcyjne

MasterEmaco N 305 FC

Drobnoziarnista zaprawa reprofilacyjna do naprawy powierzchni betonowych zgodna z ČSN EN 1504-3, do warstw grubości 1–5 mm.

MasterEmaco N 5200

Uniwersalna, szybko wiążąca, modyfikowana polimerami, wzmocniona włóknem zaprawa naprawcza i wyrównująca.

MasterEmaco N 5100 FC

Szybkowiążąca, modyfikowana polimerami, wzmocniona włóknami drobnoziarnista zaprawa wyrównująca do końcowych prac naprawczych.

Powierzchnie poziome obciążone ruchem

MasterEmaco T 1100 TIX

Szybkowiążąca i twardniejąca zaprawa, ekstra wysokiej wytrzymałości, Kompensujaca skurcz, wzmocniona włóknem, tiksotropowa do elementów obciążonych ruchem.

MasterEmaco T 1200 PG

Szybkowiążąca i twardniejąca zaprawa naprawcza, ekstra wysokiej wytrzymałości, kompensująca skurcz, wzmocniona włóknem, płynna do elementów obciążonych ruchem.

MasterEmaco T 2040

Trójskładnikowa, polimerowa, szybkowiążąca zaprawa naprawcza do powierzchni obciążonych ruchem przeznaczona do użytku w bardzo niskich temperaturach.

MasterEmaco T 2800 PG

Trójskładnikowa, samopoziomująca zaprawa naprawcza do powierzchni obciążonych ruchem, przeznaczona do użytku w bardzo niskich temperaturach.

Naprawa betonu Teaser Image

Naprawa betonu

Przywracanie integralności betonu

Do pobrania

Basf_MBS_KTP MasterEmaco_N_5100 FC

pdf (528,30 Kb)

DWU MasterEmaco S 5300

pdf (199,18 Kb)

DWU MasterEmaco S 544 RS

pdf (190,12 Kb)

DWU MasterEmaco T 1100 TIX

pdf (193,69 Kb)

DWU MasterEmaco T 2040

pdf (165,46 Kb)