MasterEmaco® S 488 zaprawa naprawcza z podwójną kompensacją skurczu

Naprawy konstrukcyjne

Zaprawa do zacierania MasterEmaco S 488 to naprawcza  zaprawa tiksotropowa z podwójną kompensacją skurczu, o wysokiej odporności, do napraw betonu konstrukcyjnego. MasterEmaco S 488 jest przeznaczona do aplikacji w grubościach od 12 do 50 mm, zarówno w pionie jak i na sufitach. MasterEmaco S 488 oferuje możliwość trwałych i wytrzymałych napraw konstrukcyjnych w pełni zgodnej z podłożem betonowym.

Pionowe i poziome naprawy konstrukcyjne 

MasterEmaco S488 to idealny materiał do pionowych i poziomych napraw konstrukcyjnych  tam, gdzie grubość naprawy wynosi powyżej 12 mm i wymagane jest zastosowanie systemów do napraw konstrukcyjnych z zastosowaniem narzędzi ręcznych lub maszyn.

  • Większe naprawy belek, słupów i innych elementów konstrukcyjnych;
  • Naprawa elementów konstrukcyjnych poddawanych cyklicznym obciążeniom;
  • Naprawy pirsów, śluz nawigacyjnych, zapór, opasek brzegowych i innych konstrukcji hydroinżynieryjnych;
  • Naprawy mostów, tuneli, garaży, silosów itd.;

Zaprawa tiksotropowa o podwójnej kompensacji skurczu:

Stabilna objętość w stanie wilgotnym i utwardzonym, co przeciwdziała tendencji do powstawania spękań;

Korzyści z zastosowania MasterEmaco S 488

  • Produkt jednoskładnikowy przygotowany fabrycznie - dodaje się wyłącznie wodę; Stabilne, przewidywalne osiągi także w warunkach terenowych;
  • Nie jest wymagany środek adhezyjny - prosty montaż;
  • Nieprzepuszczalny dla substancji  agresywnych - naprawy o dużej trwałości;
  • Możliwość nakładania metodą natryskową - łatwa naprawy złożonych profili przy minimalnym odbiciu;
  • Szybkie i łatwe przywieranie - krótszy czas naprawy;

Do pobrania

DWU_basf_MasterEmaco S 488

pdf (185,87 Kb)

KTP_MasterEmaco S_488

pdf (543,65 Kb)
Wideo