MasterEmaco S 544 RS Szybkowiążąca zaprawa do napraw konstrukcyjnych

Zaprawa z inhibitorem korozji

MasterEmaco S 544 RS jest mieszanką cementu portlandzkiego, dobrze uziarnionego piasku, specjalnie dobranych włókien i redyspergowalnego, suszonego natryskowo polimeru, która po wymieszaniu z wodą tworzy szybkowiążącą, modyfikowaną polimerem zaprawę do napraw konstrukcyjnych. Po utwardzeniu jest koloru szarego jak beton. Zaprawa z inhibitorem korozji zapobiega korozji zbrojenia konstrukcji.

MasterEmaco S 544 RS spełnia wymogi określone dla zaprawy klasy R4 według EN1504-3.

Szybkie naprawy konstrukcyjne:

Do stsowania w miejscach, w których pożądana jest wysoka wytrzymałość na ściskanie, a czas jest ograniczony.

Do naprawy uszkodzeń konstrukcyjnych i przy korozji zrbojenia:

 • mechanicznych;
 • powstałych w wyniku korozji prętów zbrojeniowych;
 • będących wynikiem reakcji alkaliów z kruszywem.

Trwałe naprawy konstrukcji i ochrona zbrojenia:

 • Doskonała przyczepność;
 • Doskonała ochrona zbrojenia, nawet przy niewielkim pokryciu;
 • Przepuszczalność pary wodnej;
 • Odporność na cykle zamrażania-rozmrażania;
 • Modyfikowana polimerem.
 • Szybkie wiązanie, ok. 30 minut w temperaturze 20°C;

Wygodne stosowanie do szybkich napraw konstrukcyjnych:

 • Nie wymaga szalunku;
 • Nie wymaga oddzielnego materiału wiążącego;
 • Pozwala uzyskać grubość warstwy w zakresie: 5–50 mm.;
 • Dostępna jest wersja z opóźnionym działaniem, zwłaszcza do nakładania natryskowego na mokro.

Produkt przyjazny dla środowiska:

 • Na bazie cementu:
 • Niska zawartość chromianów. Cr VI < 2 ppm w stosunku do masy cementu.

Do pobrania

DWU MasterEmaco S 544 RS

pdf (190,12 Kb)

KTP MasterEmaco S 544 RS

pdf (250,47 Kb)
Wideo