MasterFlow 960 mocowanie konstrukcyjne prętów gwintowanych

Szybkowiążąca, jednoskładnikowa, płynna, bardzo drobnoziarnista cementowa zaprawa kotwiąca do mocowania konstrukcyjnego prętów gwintowanych, stosowana w temperaturach od -5°C.

MasterFlow 960 jest jednoskładnikową, bardzo drobnoziarnistą cementową zaprawą kotwiącą, z której po wymieszaniu z wodą powstaje bardzo plastyczna mieszanka gotowa do użycia do kotwienia prętów gwintowanych lub zbrojeniowych oraz prętów o zwiększonej przyczepności podlegających dużym obciążeniom, w szczególności do mocowania na najbardziej powszechnie stosowanych materiałach budowlanych. Ponieważ produkt nie zawiera żywicy, wykazuje większą kompatybilność z podłożem, większą trwałość i łatwość nakładania, z korzyścią dla zdrowia operatora.


MasterFlow 960 jest zaprawą kotwiącą do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, takich jak:

  • mocowanie konstrukcyjne prętów o zwiększonej przyczepności i gwintowanych prętów zbrojeniowych w betonie, ogólnie osadzanie np. barier zabezpieczających, ekranów akustycznych itp.

MasterFlow 960 można stosować także na podłożu wilgotnym lub mokrym. Ponieważ produkt jest płynną mieszanką, może być używany w zastosowaniach, w których możliwe jest zalewanie otworów.

Cechy:

  • MasterFlow 960 spełnia warunki dotyczące granicznych wartości dopuszczalności, określone w normie UNI EN 1504 część 6.
  • Nakładanie produktu podlega znacznie mniejszym ograniczeniom niż ma to miejsce w przypadku konwencjonalnych żywic konstrukcyjnych, które są źródłem problemów zwłaszcza w przypadku nakładania przy temperaturze otoczenia poniżej +10°C; w istocie MasterFlow 960 można nakładać w niskich temperaturach, do -5°C.
  • Wysoka kompatybilność chemiczna i monolityczność z podłożem to czynniki często ograniczające stosowanie konwencjonalnych żywic konstrukcyjnych, które niezależnie od tego nie gwarantują w wyniku monolitycznego rodzaju połączenia podłoża z czynnikiem kotwiącym.
  • Długotrwałość. Doskonałe przyleganie i ogólnie wysoka wytrzymałość mechaniczna.
  • Łatwość stosowania połączona z brakiem uciążliwych zapachów tak typowych dla żywic konwencjonalnych.
  • Możliwość użycia w zastosowaniach wymagających prętów zbrojeniowych o dużej średnicy i otworów o dużej średnicy.
  • Możliwość nakładania także na wilgotne podłoża, które często stanowią czynnik ograniczający stosowanie konwencjonalnych żywic konstrukcyjnych.

Do pobrania

Broszura - MasterEmaco - szybkie naprawy

pdf (2,36 Mb)

DWU MasterFlow 960

pdf (108,87 Kb)

DWU MasterFlow 960 TIX

pdf (83,95 Kb)

KTP MasterFlow 960

pdf (410,47 Kb)
Wideo