MasterFlow 960 mocowanie konstrukcyjne prętów gwintowanych

Szybkowiążąca, jednoskładnikowa, płynna, bardzo drobnoziarnista cementowa zaprawa kotwiąca do mocowania konstrukcyjnego prętów gwintowanych, stosowana w temperaturach od -5°C.

MasterFlow 960 jest jednoskładnikową, bardzo drobnoziarnistą cementową zaprawą kotwiącą, z której po wymieszaniu z wodą powstaje bardzo plastyczna mieszanka gotowa do użycia do kotwienia prętów gwintowanych lub zbrojeniowych oraz prętów o zwiększonej przyczepności podlegających dużym obciążeniom, w szczególności do mocowania na najbardziej powszechnie stosowanych materiałach budowlanych. Ponieważ produkt nie zawiera żywicy, wykazuje większą kompatybilność z podłożem, większą trwałość i łatwość nakładania, z korzyścią dla zdrowia operatora.


MasterFlow 960 jest zaprawą kotwiącą do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, takich jak:

  • mocowanie konstrukcyjne prętów o zwiększonej przyczepności i gwintowanych prętów zbrojeniowych w betonie, ogólnie osadzanie np. barier zabezpieczających, ekranów akustycznych itp.

MasterFlow 960 można stosować także na podłożu wilgotnym lub mokrym. Ponieważ produkt jest płynną mieszanką, może być używany w zastosowaniach, w których możliwe jest zalewanie otworów.

Cechy:

  • MasterFlow 960 spełnia warunki dotyczące granicznych wartości dopuszczalności, określone w normie UNI EN 1504 część 6.
  • Nakładanie produktu podlega znacznie mniejszym ograniczeniom niż ma to miejsce w przypadku konwencjonalnych żywic konstrukcyjnych, które są źródłem problemów zwłaszcza w przypadku nakładania przy temperaturze otoczenia poniżej +10°C; w istocie MasterFlow 960 można nakładać w niskich temperaturach, do -5°C.
  • Wysoka kompatybilność chemiczna i monolityczność z podłożem to czynniki często ograniczające stosowanie konwencjonalnych żywic konstrukcyjnych, które niezależnie od tego nie gwarantują w wyniku monolitycznego rodzaju połączenia podłoża z czynnikiem kotwiącym.
  • Długotrwałość. Doskonałe przyleganie i ogólnie wysoka wytrzymałość mechaniczna.
  • Łatwość stosowania połączona z brakiem uciążliwych zapachów tak typowych dla żywic konwencjonalnych.
  • Możliwość użycia w zastosowaniach wymagających prętów zbrojeniowych o dużej średnicy i otworów o dużej średnicy.
  • Możliwość nakładania także na wilgotne podłoża, które często stanowią czynnik ograniczający stosowanie konwencjonalnych żywic konstrukcyjnych.

Do pobrania

Broszura - MasterEmaco - szybkie naprawy

pdf (2,36 Mb)

DWU MasterFlow 960

pdf (108,87 Kb)

DWU MasterFlow 960 TIX

pdf (83,95 Kb)

KTP MasterFlow 960

pdf (410,47 Kb)

KTP MasterFlow 960 MasterFlow 960 TIX

pdf (180,62 Kb)
Wideo