MasterGlenium 115 wysokowydajny superplastyfikator na bazie eterów polikarboksylowych

Domieszka do betonu redukująca ilość wody PN-EN 934-2

MasterGlenium 115 jest wysokowydajnym superplastyfikatorem na bazie eterów polikarboksylowych. Zmodyfikowane łańcuchy polimerowe adsorbują się na ziarnach cementu, a ich boczne odgałęzienia zapobiegają łączeniu się cząstek zmniejszając tarcie pomiędzy nimi, co uwidacznia się w postaci upłynnionej mieszanki betonowej, o wysokiej jednorodności. Dzięki stopniowej adsorpcji domieszki, jej część zawsze pozostaje w fazie ciekłej, utrzymując płynność mieszanki w czasie.

Produkcja upłynnionych mieszanek betonowych o:

 • Znacznie ograniczonej zawartości wody zarobowej, z zachowaniem stałej konsystencji, co zwiększa gęstość betonu oraz skuteczność hydratacji cementu podnosząc parametry betonu takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz;
 • Wysokiej urabialności ułatwiającej ich pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych;
 • Wysokich klasach konsystencji – S5, F6, V4, C3;
 • Wydłużonym czasie utrzymania konsystencji;

Rozwój wytrzymałości we wczesnym okresie dojrzewania (16 ÷ 20 godzin) może być obniżony, lecz efekt ten zanika po upływie 20 ÷ 24 godzin.

Domieszka może być wykorzystana do produkcji:

 • Betonów dla budownictwa inżynieryjnego o wysokich cechach trwałościowych, niskiej nasiąkliwości, właściwej konsystencji, z zachowaniem niskiego wskaźnika W/C;
 • Elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego;
 • Betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław i płyt fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów;
 • Betonu w warunkach podwyższonych temperatur utrzymując konsystencję mieszanki;
 • Betonu natryskowego;
 • Betonu do elementów prefabrykowanych;
 • Betonu SCC, ASCC, BWW, RPC;

Dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych z zamrażaniem/rozmrażaniem betonu zaleca się stosowanie MasterGlenium 115 w połączeniu z domieszkami napowietrzającymi serii MasterAir. MasterGlenium 115 może być stosowany w połączeniu z domieszkami opóźniającymi MasterSet RT 431, MasterSet RT 433, przyspieszającymi MasterPozzolith 501HE oraz plastyfikującymi serii MasterPozzolith BV.

Do pobrania

DOP MasterGlenium 115

pdf (437,94 Kb)

KT MasterGlenium 115

pdf (147,11 Kb)