MasterGlenium SKY — superplastyfikator do betonu towarowego — pełna kontrola nad wydajnością


 

Jak działa MasterGlenium SKY?

Dzięki odpowiedniej konfiguracji cząsteczkowej dochodzi do opóźnienia absorpcji ziaren MasterGlenium SKY na ziarnach cementu, co powoduje skuteczniejszą dyspersję w dłuższym przedziale czasowym. Pozostawiają one wystarczająco dużą powierzchnię dla błyskawicznej reakcji hydratacji, której efektem jest wysoki początkowy przyrost wytrzymałości.

Dzięki tym właściwościom seria produktów MasterGlenium SKY łatwiej zaspokaja lokalne oczekiwania i wymogi.

Co sprawia, że MasterGlenium SKY to unikalne rozwiązanie?

Produkty MasterGlenium SKY to pojedyncza wszechstronna domieszka do wielu zastosowań i warunków.

W porównaniu z konwencjonalnymi plastyfikatorami PCE rodzina MasterGlenium SKY oferuje producentom betonu towarowego optymalizację zapasu, usprawnienie logistyki oraz zmniejszenie kosztów inwestycji w zbiorniki i sprzęt do dozowania, co przekłada się dodatkowo na ograniczenie kosztów utrzymania.

Produkty MasterGlenium SKY zapewniają niezmiennie najwyższą jakość betonu towarowego o niskim stosunku wody do cementu oraz lepszej urabialności w wysokich temperaturach bez opóźnień przyrostu wytrzymałości, spełniając wymogi normy EN 206-1.

Superplastyfikatory nowej generacji pozwalają na produkcję betonu, który spełnia pierwotne specyfikacje od chwili powstania mieszanki aż do stwardniałego betonu.

Informator techniczny Teaser Image

Informator techniczny

Domieszki i dodatki do betonu

otwórz katalog
MasterGlenium SKY Teaser Image

MasterGlenium SKY

Rozwiązania do betonu wysokowartościowego

otwórz broszurę

Do pobrania