MasterGlenium SKY 686 to upłynniająca i znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu PN-EN 934-2


Dawniej: Glenium SKY 686

Sposób działania MasterGlenium SKY 686

MasterGlenium SKY 686 to innowacyjny superplastyfikator na bazie eterów polikarboksylowych, który po dodaniu do mieszanki betonowej adsorbuje się na ziarnach spoiwa, a łańcuchy boczne polimeru dyspergują i separują je, upłynniając oraz stabilizując mieszankę. Dzięki grupom funkcyjnym proces adsorpcji domieszki jest spowolniony, co wydłuża czas urabialności mieszanki betonowej. MasterGlenium SKY 686 hamując utratę konsystencji w czasie nie powoduje opóźnienia wiązania, dzięki czemu nie ogranicza wytrzymałości wczesnych betonu.

MasterGlenium SKY 686 jest kolejnym krokiem koncepcji Total Performance ControlTM, opracowanej i dedykowanej dla produkcji betonu towarowego o wydłużonym czasie urabialności z zachowaniem wysokiej jakości mieszanki, od jej produkcji na węźle, poprzez transport, zabudowę oraz proces hydratacji.

Właściwości MasterGlenium SKY 686

Brak możliwości zbliżenia się do siebie ziaren spoiwa na skutek efektu sterycznego pozwala produkować mieszanki betonowe o:

 • doskonałym utrzymaniu konsystencji.
 • znacznie ograniczonej zawartości wody zarobowej, z zachowaniem płynności, zwiększając przez to gęstość betonu, co w połączeniu z efektywniejszą hydratacją cementu podnosi parametry takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz.
 • wysokiej urabialności ułatwiającej ich pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych.
 • wysokich klasach konsystencji – S5, F6, V4, C3.

Zastosowanie MasterGlenium SKY 686

Domieszka MasterGlenium ACE 686 może być wykorzystana do produkcji:

 • betonów dla budownictwa inżynieryjnego o wysokich cechach trwałościowych, niskiej nasiąkliwości, wysokiej jakości w zakresie konsystencji, z zachowaniem niskiego wskaźnika W/C.
 • elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego.
 • betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław i płyt fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów.
 • betonów kontraktorowych.
 • betonu natryskowego.
 • betonu do elementów prefabrykowanych.
 • betonu ASCC, HPC..
 • betonu w warunkach podwyższonych temperatur utrzymując konsystencję mieszanki.

Dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych z zamrażaniem/rozmrażaniem betonu zaleca się stosowanie MasterGlenium SKY 686 w połączeniu z domieszkami napowietrzającymi MasterAir. MasterGlenium SKY 686 może być stosowany w połączeniu z domieszkami opóźniającymi MasterSet RT 431, MasterSet RT 433, przyspieszającymi MasterPozzolith 501HE oraz plastyfikującymi serii MasterPozzolith BV.

Do pobrania

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here