MasterGlenium SKY — superplastyfikator do betonu towarowego — pełna kontrola nad wydajnością


 

Jak działa MasterGlenium SKY?

Dzięki odpowiedniej konfiguracji cząsteczkowej dochodzi do opóźnienia absorpcji ziaren MasterGlenium SKY na ziarnach cementu, co powoduje skuteczniejszą dyspersję w dłuższym przedziale czasowym. Pozostawiają one wystarczająco dużą powierzchnię dla błyskawicznej reakcji hydratacji, której efektem jest wysoki początkowy przyrost wytrzymałości.

Dzięki tym właściwościom seria produktów MasterGlenium SKY łatwiej zaspokaja lokalne oczekiwania i wymogi.

Co sprawia, że MasterGlenium SKY to unikalne rozwiązanie?

Produkty MasterGlenium SKY to pojedyncza wszechstronna domieszka do wielu zastosowań i warunków.

W porównaniu z konwencjonalnymi plastyfikatorami PCE rodzina MasterGlenium SKY oferuje producentom betonu towarowego optymalizację zapasu, usprawnienie logistyki oraz zmniejszenie kosztów inwestycji w zbiorniki i sprzęt do dozowania, co przekłada się dodatkowo na ograniczenie kosztów utrzymania.

Produkty MasterGlenium SKY zapewniają niezmiennie najwyższą jakość betonu towarowego o niskim stosunku wody do cementu oraz lepszej urabialności w wysokich temperaturach bez opóźnień przyrostu wytrzymałości, spełniając wymogi normy EN 206-1.

Superplastyfikatory nowej generacji pozwalają na produkcję betonu, który spełnia pierwotne specyfikacje od chwili powstania mieszanki aż do stwardniałego betonu.

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here