MasterGlenium SKY 596

Upłynniająca/znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu PN-EN 934-2

MasterGlenium SKY 596 jest superplastyfikatorem utrzymanym w koncepcji Total Performance ControlTM, zakładającej produkcję betonu o niskiej zawartości wody z zachowaniem wydłużonego czasu urabialności mieszanki betonowej, oraz zapewnieniu jej jakości od produkcji na węźle, po przez transport, zabudowę i proces hydratacji.

MasterGlenium SKY 596 to domieszka na bazie eterów polikarboksylowych, których łańcuchy adsorbują się na ziarnach spoiwa tworząc barierę steryczną oraz elektrostatyczną, co w rezultacie powoduje upłynnienie mieszanki betonowej. Odpowiednia konfiguracja cząstek superplastyfikatora umożliwia utrzymanie w czasie efektu dyspersji bez konieczności hamowania procesów hydratacji cementu poprzez rozłożoną w czasie adsorpcje na ziarnach cementu.

Wykorzystanie efektu eterycznego pozwala produkować mieszanki betonowe o:

 • Niskiej zawartości wody zarobowej oraz niskiej lepkości, z zachowaniem płynności przez to zwiększając gęstość betonu, co w połączeniu z efektywniejszą hydratacją cementu podnosi parametry takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz;
 • Wysokiej urabialności ułatwiającej jej pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych;
 • Wysokich klasach konsystencji – S5, F6, V4, C3;
 • Bardzo dobrym utrzymaniu konsystencji;

MasterGlenium SKY 596 może być wykorzystana do produkcji:

 • Szczególnie do betonów dla budownictwa inżynieryjnego o wysokiej trwałości, niskiej nasiąkliwości, wysokiej konsystencji, z zachowaniem niskiego W/C;
 • Elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego; 
 • Betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław i płyt fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów;
 • Betonów kontraktorowych; 
 • Betonu natryskowego; 
 • Betonu dla elementów prefabrykowanych;
 • Betonu SCC, ASCC, HPC, RPC; 
 • Betonu w warunkach podwyższonych temperatur utrzymując konsystencję mieszanki;

Dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych z zamrażaniem/rozmrażaniem betonu zaleca się stosowanie MasterGlenium SKY 596 w kombinacji z domieszkami napowietrzającymi MasterAir.

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Do pobrania