MasterGlenium SKY 592 to upłynniająca i znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu PN-EN 934-2


Dawniej: Glenium SKY 592

Sposób działania MasterGlenium SKY 592

MasterGlenium SKY 592 to superplastyfikator na bazie polikarboksylowych eterów rozwiniętych dzięki nanotechnologii w koncepcji Total Performance ControlTM. MasterGlenium SKY 592 jest specjalnie zaprojektowaną domieszką w celu ułatwienia produkcji betonów towarowych. Odpowiednio skonfigurowane łańcuchy polimeru wolniej adsorbują się na ziarnach cementu, dzięki czemu efekt ich dyspersji utrzymuje się w czasie nadając mieszance betonowej płynność przez długi czas.

Total Performance ControlTM jest koncepcją dedykowaną dla produkcji betonu towarowego o wydłużonym czasie urabialności z zachowaniem wysokiej jakości mieszanki, od jej produkcji na węźle, poprzez transport, zabudowę oraz proces hydratacji.

Właściwości MasterGlenium SKY 592

Wykorzystanie efektu sterycznego pozwala produkować mieszanki betonowe o:

 • obniżonej zawartości wody zarobowej, z zachowaniem płynności, zwiększając przez to gęstość betonu, co w połączeniu z efektywniejszą hydratacją cementu podnosi parametry takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz.
 • wysokiej urabialności ułatwiającej ich pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych.
 • wysokich klasach konsystencji.
 • bardzo dobrym utrzymaniu konsystencji.

Zastosowanie MasterGlenium SKY 592

Domieszka MasterGlenium ACE 592 może być wykorzystana do produkcji:

 • betonów dla budownictwa inżynieryjnego o podwyższonej trwałości, niskiej nasiąkliwości, wysokiej jakości w zakresie konsystencji, z zachowaniem niskiego wskaźnika W/C
 • elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego
 • betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław i płyt fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów
 • betonów kontraktorowych.
 • betonu natryskowego.
 • betonu do elementów prefabrykowanych.
 • betonu ASCC, HPC
 • betonu w warunkach podwyższonych temperatur utrzymując konsystencję mieszanki.
Dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych z zamrażaniem/rozmrażaniem betonu zaleca się stosowanie MasterGlenium SKY 592 w połączeniu z domieszkami napowietrzającymi MasterAir. MasterGlenium SKY 592 może być stosowany w połączeniu z domieszkami opóźniającymi MasterSet RT 431, MasterSet RT 433, przyspieszającymi MasterPozzolith 501HE oraz plastyfikującymi serii MasterPozzolith BV.


Powiązane referencje

Do pobrania

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here