MasterGlenium SKY 578

Upłynniająca i znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu PN-EN 934-2

MasterGlenium SKY 578 to superplastyfikator na bazie polikarboksylowych eterów rozwiniętych dzięki nanotechnologii w koncepcji Total Performance ControlTM. MasterGlenium SKY 578 jest specjalnie zaprojektowaną domieszką w celu ułatwienia produkcji betonów towarowych. Odpowiednio skonfigurowane łańcuchy polimeru wolniej adsorbują się na ziarnach cementu, dzięki czemu efekt ich dyspersji utrzymuje się w czasie nadając mieszance betonowej płynność przez długi czas. 

Total Performance ControlTM jest koncepcją dedykowaną produkcji betonu towarowego o wydłużonym czasie urabialności z zachowaniem wysokiej jakości mieszanki, od jej produkcji na węźle, poprzez transport, zabudowę oraz proces hydratacji.

Właściwości MasterGlenium SKY 678

Wykorzystanie efektu sterycznego pozwala produkować mieszanki betonowe o:

 • obniżonej zawartości wody zarobowej, z zachowaniem płynności, zwiększając przez to gęstość betonu, co w połączeniu z efektywniejszą hydratacją cementu podnosi parametry takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz.
 • wysokiej urabialności ułatwiającej ich pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych.
 • wysokich klasach konsystencji.
 • bardzo dobrym utrzymaniu konsystencji.

Zastosowanie MasterGlenium SKY 578

Domieszka MasterGlenium ACE 578 może być wykorzystana do produkcji

 • betonów dla budownictwa inżynieryjnego o podwyższonej trwałości, niskiej nasiąkliwości, wysokiej jakości w zakresie konsystencji, z zachowaniem niskiego wskaźnika W/C
 • elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego
 • betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław i płyt fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów
 • betonów kontraktorowych.
 • betonu natryskowego.
 • betonu do elementów prefabrykowanych.
 • betonu ASCC, HPC
 • betonu w warunkach podwyższonych temperatur utrzymując konsystencję mieszanki.


System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Do pobrania