MasterGlenium SKY 578

Upłynniająca i znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu PN-EN 934-2

MasterGlenium SKY 578 to superplastyfikator na bazie polikarboksylowych eterów rozwiniętych dzięki nanotechnologii w koncepcji Total Performance ControlTM. MasterGlenium SKY 578 jest specjalnie zaprojektowaną domieszką w celu ułatwienia produkcji betonów towarowych. Odpowiednio skonfigurowane łańcuchy polimeru wolniej adsorbują się na ziarnach cementu, dzięki czemu efekt ich dyspersji utrzymuje się w czasie nadając mieszance betonowej płynność przez długi czas. 

Total Performance ControlTM jest koncepcją dedykowaną produkcji betonu towarowego o wydłużonym czasie urabialności z zachowaniem wysokiej jakości mieszanki, od jej produkcji na węźle, poprzez transport, zabudowę oraz proces hydratacji.

Właściwości MasterGlenium SKY 678

Wykorzystanie efektu sterycznego pozwala produkować mieszanki betonowe o:

 • obniżonej zawartości wody zarobowej, z zachowaniem płynności, zwiększając przez to gęstość betonu, co w połączeniu z efektywniejszą hydratacją cementu podnosi parametry takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz.
 • wysokiej urabialności ułatwiającej ich pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych.
 • wysokich klasach konsystencji.
 • bardzo dobrym utrzymaniu konsystencji.

Zastosowanie MasterGlenium SKY 578

Domieszka MasterGlenium ACE 578 może być wykorzystana do produkcji

 • betonów dla budownictwa inżynieryjnego o podwyższonej trwałości, niskiej nasiąkliwości, wysokiej jakości w zakresie konsystencji, z zachowaniem niskiego wskaźnika W/C
 • elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego
 • betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław i płyt fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów
 • betonów kontraktorowych.
 • betonu natryskowego.
 • betonu do elementów prefabrykowanych.
 • betonu ASCC, HPC
 • betonu w warunkach podwyższonych temperatur utrzymując konsystencję mieszanki.


Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Do pobrania