MasterInject

 

Oddziaływanie wody i innych sił na obiekt budowlany może powodować powstawanie rys i pęknięć w jego konstrukcji. Materiały iniekcyjne z serii MasterInject to precyzyjnie dopasowane rozwiązania stosowane do naprawy zarysowanych elementów konstrukcyjnych . W zależności od wybranej technologii mogą one być aplikowane w celu elastycznego uszczelnienia rys w elemencie konstrukcyjnym - jak i w celu naprawy konstrukcyjnej pęknięć w elementach betonowych jak i murowanych (tzw. sklejania siłowego)

MasterInject 1325

Poliuretanowa, elastyczna żywica iniekcyjna o niskiej lepkości i natychmiastowym spienianiu.

Dowiedz się więcej...

MasterInject 1360

Żywica iniekcyjna na bazie żywicy epoksydowej, o niskiej lepkości.

Dowiedz się więcej...

MasterInject 1380

Szybkowiążąca żywica iniekcyjna na bazie epoksydowej, o niskiej lepkości, odporna na wodę.

Dowiedz się więcej...

MasterInject 1776

Akrylowa żywica elastyczna o niskiej lepkości do uszczelniania oraz iniekcji kurtynowej betonu i zaprawy murarskiej w konstrukcjach podziemnych.

Dowiedz się więcej...

MasterInject 1777

Wysoceelastyczna, szybkoutwardzalna, akrylowa żywica iniekcyjna o niskiej lepkości do uszczelniania, naprawy spoin i iniekcji kurtynowej betonu i zaprawy murarskiej.

Dowiedz się więcej...

MasterInject 1779

Akrylowa żywica iniekcyjna o niskiej lepkości do uszczelniania oraz iniekcji kurtynowej betonu i zaprawy murarskiej w konstrukcjach podziemnych.

Dowiedz się więcej...

Masterlnject 1330

Szybkowiążąca, elastyczna i wodoodporna żywica iniekcyjna o niskiej lepkości na bazie poliuretanu.

Dowiedz się więcej...
Informator techniczny Teaser Image

Informator techniczny

Domieszki i dodatki do betonu

otwórz katalog

Do pobrania