MasterLife SRA 815

Domieszka redukująca skurcz w betonie.

MasterLife SRA 815 jest domieszką redukującą skurcz w betonie w wyniku ograniczenia napięcia powierzchniowego wody, co zapobiega wzrostowi ciśnienia wewnątrz porów kapilarnych i ich zwężaniu odpowiedzialnemu za skurcz wywołany wysychaniem.

Właściwości MasterLife SRA 815

Wykorzystanie MasterLife SRA 815 prowadzi do:

  • Ograniczenia skurczu wywołanego wysychaniem w betonie.
  • Zmniejszenia ryzyka spękań betonu w okresie długoterminowego dojrzewania.
  • Wyeliminowania kosztownych napraw betonu związanych z pęknięciami osłabiającymi wytrzymałość, trwałość i szczelność betonu.
  • Zwiększenia trwałości i szczelności konstrukcji betonowych dzięki wyeliminowaniu pęknięć umożliwiających przenikanie agresywnych substancji w głąb betonu i przyczyniających się do rozwoju procesów korozyjnych.

Zastosowanie MasterLife SRA 815

Domieszka może być wykorzystana do produkcji betonu o ograniczonym skurczu, co jest szczególnie istotne w przypadku:

  • Jastrychów cementowych, posadzek, stropów;
  • Elementów o małym przekroju poprzecznym lub bardzo długich;
  • Betonów SCC;
  • Betonów UHPC oraz HPC;
  • Betonów dla konstrukcji hydrotechnicznych oraz masywnych;

Dla zapewnienia pożądanej konsystencji należy zastosować domieszki plastyfikujące serii MasterPozzolith BV lub upłynniające MasteRheobuild, MasterPozzolith lub MasterGlenium. MasterMatrix UW może być stosowany w połączeniu z domieszkami opóźniającymi MasterSet RT 431, MasterSet RT 433, przyspieszającymi MasterPozzolith 501HE, MasterX-SEED 100.

Do pobrania