MasterLife ADH 157

Polimerowy środek wiążący na bazie lateksu syntetycznego do modyfikacji mieszanek betonowych oraz zapraw.

MasterLife ADH 157 jest emulsją wodną wysokoaktywnego syntetycznego lateksu, zaprojektowaną specjalnie do modyfikacji właściwości zarówno betonów jak i zapraw. Kopolimer dodany do betonu pełni funkcję wypełniacza tworzącego własną strukturę przestrzenną, dzięki czemu możliwa jest poprawa właściwości fizyko-chemicznych.

Właściwości MasterLife ADH 157

Właściwości hydrofobizujące lateksu syntetycznego połączone z obecnością grup karboksylowych powodują:

 • Uszczelnienie betonu wpływające na:
 • Zmniejszenie wodo-, paro- oraz gazoprzepuszczalności
 • Zwiększenie odporności na agresywne środowisko chemiczne
 • Zwiększenie odporności na cykliczne zamrażanie/ rozmrażanie zarówno w obecności soli odladzających jak i bez nich.
 • Obniżenie nasiąkliwości i podciągania kapilarnego.
 • Zwiększenie przyczepności mieszanki do kruszywa, zbrojenia oraz starego betonu.
 • Poprawę stabilności i urabialności mieszanki.

Zastosowanie MasterLife ADH 157

Domieszka MasterLife ADH 157 może być wykorzystana, jako dodatek do:

 • Betonów dla uzyskania wysokiej szczelności – betony hydrotechniczne.
 • Betonów dla podwyższenia odporności na korozję.
 • Produkcji warstw szczepnych
 • Produkcji warstw gruntujących
 • Zapraw tynkarskich oraz murarskich.
 • Betonów posadzkowych oraz wylewek.

Do pobrania

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

otwórz
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

otwórz