MasterMatrix SDC 100 Środek regulujący lepkość do betonów o bardzo wysokiej jakości w zakresie konsystencji.

MasterMatrix SDC 100 jest nowoczesnym wysokowydajnym regulatorem lepkości, który zapewnia mieszance wystarczającą lepkość plastyczną, czyli umożliwia właściwe zbalansowanie pozornie przeciwstawnych właściwości takich jak płynność, zdolność do wypełnienia małych przestrzeni i odporność na segregację. Kopolimer o wysokiej masie molowej przyciąga wodę dzięki łańcuchom hydrofilowym tworząc „kapsułki hydratacyjne”, które modyfikują lepkość plastyczną spoiwa cementowego. Dodatkowo adsorpcja MasterMatrix SDC 100 do większej liczby cząstek możliwa jest, dzięki wiązaniom mostkowym między cementem a piaskiem.

MasterMatrix SDC 100 jest kluczową częścią koncepcji Smart Dynamic Construction 

opracowaną przez BASF dla osiągnięcia korzyści:

  • Ekonomicznych: oszczędność spoiwa;
  • Ekologicznych: niższa zawartość drobno zmielonych materiałów (np. cementu - obniżenie emisji CO2), z zachowaniem wysokiej trwałości;
  • Ergonomicznych: brak wibracji, brak hałasu, niższa lepkość mieszanki betonowej;

Wykorzystanie MasterMatrix SDC 100 niesie ze sobą następujące korzyści:

  • Możliwość produkcji mieszanek betonowych odpornych na segregację oraz odstój wody;
  • Możliwość produkcji mieszanek betonowych mniej wrażliwych na zmiany wilgotności kruszyw;
  • Kompatybilność ze wszystkimi rodzajami cementów;

Domieszka MasterMatrix SDC 100 została zaprojektowana specjalnie dla:

  • Betonu samozagęszczalnego (SCC) z niską zawartością frakcji pylastych (< 0,125 mm).
  • Betonów wysokiej jakości w zakresie konsystencji (S5, F6, V4, C3) gdzie istnieje ryzyko wystąpienia segregacji lub bleedingu.

Powiązane referencje

Do pobrania

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

otwórz
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

otwórz