MasterPolyheed 357​​

Upłynniająca/znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu PN-EN 934-2. 

MasterPolyheed 357 jest domieszką opartą na nowej generacji polikarboksylanowym eterze. Łańcuch polimeru zaprojektowano wykorzystując nanotechnologię dla umożliwienia wysokoefektywnej dyspersji bez blokowania procesu hydratacji. Zaadsorbowany łańcuch na ziarnach spoiwa dzięki swym bocznym odgałęzieniom organiczna tarcie wewnętrze pomiędzy nimi i separuje je nadając mieszance stabilność oraz płynność. Jednoczesne zwiększenie powierzchni dostępu dla wody umożliwia szybką hydratację skutkującą bardzo wysokim przyrostem wytrzymałości zwłaszcza we wczesnych okresach dojrzewania betonu.  Dodatkowo wykorzystanie przyspieszacza wiązania zwiększa przyrost wczesnych wytrzymałości.

Właściwości:
Efektywna dyspersja ziarn cementu oraz dodatków w połączeniu z efektem przyspieszającym wiązanie pozwala produkować mieszanki betonowe o:  
  • Zwiększonej konsystencji przy zachowaniu stałego W/C;
  • Szybkim przyroście wytrzymałość w warunkach niskich temperatur;
  • Wysokiej urabialności ułatwiającej jej pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych;
  • Mniejszej ilości wody zarobowej, z zachowaniem stałej konsystencji, co zwiększa skuteczność hydratacji cementu podnosząc parametry betonu takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniżając nasiąkliwość i skurcz;
  • Wysokich wytrzymałościach wczesnych oraz końcowych;
  • Wsokiej klasie konsystencji z zachowaniem niskiej lepkości;
Zzastosowanie:
Domieszka może być wykorzystana do produkcji:
  • ​W szczególności mieszanki betonowej w okresach obniżonych temperatur.;
  • Betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław, ścian, słupów oraz stropów;
  • Elementów prefabrykowanych;

Do pobrania

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

otwórz
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

otwórz