​MasterPolyheed 121

Upłynniająca/znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu PN-EN 934-2.

MasterPolyheed 121 jest superplastyfikatorem opartym na eterze polikarboksylanowym, efektywnym w produkcji mieszanek betonowych o różnych klasach konsystencji oraz wytrzymałości.  Łańcuch polimeru adsorbując się na ziarnach spoiwa, zapewnia płynność mieszanki dzięki swym bocznym odgałęzieniom ograniczającym tarcie wewnętrzne.

ZASTOSOWANIE:

Domieszka może być wykorzystana do produkcji
  • Betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław, ścian, słupów oraz stropów;
  • Elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego;
  • Betonu posadzkowego, jastrychu oraz szlichty;
  • Elementów prefabrykowanych;

WŁAŚCIWOŚCI:

Efektywna dyspersja ziarn cementu oraz dodatków pozwala produkować mieszanki betonowe o: 

  • ​Zwiększonej konsystencji przy zachowaniu stałego W/C;
  • Wysokiej urabialności ułatwiającej jej pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych;
  • Mniejszej ilości wody zarobowej, z zachowaniem stałej konsystencji, co zwiększa skuteczność hydratacji cementu podnosząc parametry betonu takie jak wytrzymałość;szczelność, trwałość oraz obniżając nasiąkliwość i skurcz;
  • Wysokich wytrzymałościach wczesnych oraz końcowych;
  • Wysokiej klasie konsystencji z zachowaniem niskiej lepkości;

 

Do pobrania

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

otwórz
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

otwórz