MasterPozzolith STD

Uplastyczniająca / redukująca ilość wody domieszka do betonu PN-EN 934-2

MasterPozzolith STD to wysokowydajna domieszka uplastyczniająca, która dysperguje ziarna cementu, w wyniku czego powstaje jednorodny zaczyn cementowy z niewielkimi siłami tarcia wewnętrznego zapewniającymi
lepszą urabialność mieszanki betonowej.

Właściwości MasterPozzolith STD

Właściwości uplastyczniające MasterPozzolith STD

pozwalają produkować mieszanki betonowe o:

 • odpowiedniej konsystencji przy zachowaniu stałej
 • ilości wody.
 • wyższej urabialności ułatwiającej jej pompowanie,
 • układanie, zagęszczanie oraz wykończenie
 • powierzchni.
 • mniejszej ilości wody zarobowej, z zachowaniem stałej konsystencji, co zwiększa gęstość betonu oraz
 • skuteczność hydratacji cementu podnosząc parametry betonu takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz.

Nieznaczne właściwości opóźniające wiązanie cementu korzystnie wpływają na wydłużenie czasu urabialności mieszanki betonowej.

Zastosowanie MasterPozzolith STD

Domieszka może być wykorzystana do produkcji

 • betonu stosowanego m.in do budowy ław i płyt fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów
 • elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego
 • betonu posadzkowego (w tym do ogrzewania podłogowego), jastrychu oraz szlichty
 • elementów z betonu wibroprasowanego.

Do pobrania

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

otwórz
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

otwórz