MasterPozzolith 18 BVC

domieszka do betonu redukująca ilość wody PN-EN 934-2

MasterPozzolith BV 18 C należy do grupy związków powierzchniowo czynnych na bazie lignosulfonianów poprawiających zwilżanie ziaren cementu przez wodę zarobową. W wyniku tego powstaje jednorodny zaczyn cementowy charakteryzujący się niewielkimi siłami tarcia wewnętrznego, co zapewnia lepszą urabialność mieszanki betonowej.

Właściwości MasterPozzolith BV 18 C

Obniżenie napięcia powierzchniowego wody względem cementu pozwala produkować mieszanki betonowe o:

  • odpowiedniej konsystencji przy zachowaniu stałego wskaźnika W/C.
  • wyższej urabialności ułatwiającej ich pompowanie, układanie, zagęszczanie oraz wykończenie powierzchni.
  • mniejszej ilości wody zarobowej, z zachowaniem stałej konsystencji, co zwiększa gęstość betonu oraz skuteczność hydratacji cementu podnosząc parametry betonu takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz.

Nieznaczne właściwości opóźniające wiązanie cementu korzystnie wpływają na wydłużenie czasu urabialności mieszanki betonowej.

Zastosowanie MasterPozzolith BV 18 C

Domieszka MasterPozzolith BV 18 może być wykorzystana do produkcji

  • betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław i płyt fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów;
  • elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego;
  • betonu posadzkowego, jastrychu oraz szlichty;
  • betonów dla budownictwa inżynieryjnego o wysokich cechach trwałościowych, niskiej nasiąkliwości, wysokiej jakości w zakresie konsystencji, ale niskim wskaźniku W/C w przypadku stosowania w połączeniu z superplastyfikatorami MasterGlenium, MasterPolyheed, MasterRheobuild i domieszkami napowietrzającymi MasterAir;
  • elementów z betonu wibroprasowanego;

Do pobrania

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

otwórz
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

otwórz