MasterPozzolith 510 HE

Domieszka do betonu przyśpieszająca wiązanie

MasterPozzolith 501 HE jest bezchlorkową domieszką ułatwiającą betonowanie w warunkach obniżonych temperatur, poprzez przyspieszenie wiązania cementu prowadząc do wzrostu szybkości wydzielania ciepła przez beton, a w rezultacie do osiągnięcia oczekiwanych wysokich wytrzymałości wczesnych.

Właściwości MasterPozzolith 510 HE

Beton z domieszką MasterPozzolith 501 HE charakteryzuje się wyraźnie krótszym czasem wiązania betonu pozwalając na:

  • Podniesienie wytrzymałości wczesnych.
  • Efektywniejsze wykorzystanie form dzięki możliwości wcześniejszego rozszalowania.
  • Zmniejszenie zużycia energii dzięki skróceniu czasu obróbki cieplnej.
  • Zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego.
  • Prowadzenie prac w warunkach obniżonych temperatur.

Domieszka nieznacznie wpływa na poprawę konsystencji mieszanki betonowej.

Zastosowanie MasterPozzolith 510 HE

Domieszka może być wykorzystana w szczególności do produkcji

  • mieszanki betonowej w okresach obniżonych temperatur.
  • betonu stosowanego m.in. do budowy ław, ścian, słupów oraz stropów zbrojonych i niezbrojonych.
  • elementów prefabrykowanych.

MasterPozzolith 501 HE może być stosowany w kombinacji z superplastyfikatorami MasterRheobuild, MasterPolyheed, MasterGlenium.

Systemy balkonowe
Wideo