MasterRheobuild 1000

Domieszka do betonu  upłynniająca i znacznie redukująca ilość wody PN-EN 934-2

MasterRheobuild 1000 to domieszka na bazie żywicy naftalenowej otacza ziarna cementu z jednej strony nadając im jednoimienne ładunki powodujące ich wzajemne odpychanie.  Przyczynia się to do skutecznego rozproszenia ziaren cementu nadając płynność mieszance betonowej.

Właściwości MasterRheobuild 1000

Efektywna dyspersja ziaren cementu pozwala produkować mieszanki betonowe o:

 • odpowiedniej konsystencji przy zachowaniu stałego
 • wskaźnika W/C.
 • wysokiej urabialności ułatwiającej jej pompowanie,
 • układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych.
 • mniejszej ilości wody zarobowej, z zachowaniem stałej konsystencji, co zwiększa skuteczność hydratacji
 • cementu podnosząc parametry betonu takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz.
 • wysokich wytrzymałości wczesnej oraz
 • końcowej.
 • wysokiej klasie konsystencji z zachowaniem niskiej
 • lepkości.

Zastosowanie MasterRheobuild 1000

Domieszka może być wykorzystana do produkcji:

 • betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław
 • i płyt fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów
 • elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu
 • sprężonego
 • betonu posadzkowego, jastrychu oraz szlichty
 • betonów dla budownictwa inżynieryjnego o
 • podwyższonych cechach trwałościowych, obniżonej
 • nasiąkliwości, wysokiej jakości w zakresie konsystencji, ale niskim wskaźniku W/C.

Dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych z zamrażaniem/rozmrażaniem betonu zaleca się stosowanie MasterRheobuild 1000 w połączeniu z domieszkami napowietrzającymi serii MasterAir. MasterRheobuild 1000 może być stosowany w połączeniu z domieszkami opóźniającymi MasterSet RT 431, MasterSet RT 433, przyspieszającymi MasterPozzolith 501HE oraz plastyfikującymi serii MasterPozzolith BV.

Do pobrania