MasterRheobuild 1000 produkcja mieszanek betonowych o wysokiej urabialności

Domieszka do betonu  upłynniająca i znacznie redukująca ilość wody PN-EN 934-2

MasterRheobuild 1000 to domieszka na bazie żywicy naftalenowej otacza ziarna cementu z jednej strony nadając im jednoimienne ładunki powodujące ich wzajemne odpychanie.  Przyczynia się to do skutecznego dyspersji ziaren cementu nadając płynność mieszance betonowej.

Efektywna dyspersja ziaren cementu pozwala produkować mieszanki betonowe o:

  • odpowiedniej konsystencji przy zachowaniu stałego wskaźnika W/C.
  • wysokiej urabialności ułatwiającej jej pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych.
  • mniejszej ilości wody zarobowej, z zachowaniem stałej konsystencji, co zwiększa skuteczność hydratacji cementu podnosząc parametry betonu takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz.
  • wysokich wytrzymałości wczesnej oraz końcowej.
  • wysokiej klasie konsystencji z zachowaniem niskiej lepkości.

Mieszanki betonowe o wysokiej urabialności stosuje się do produkcji:

  • betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław i płyt fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów
  • elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego
  • betonu posadzkowego, jastrychu oraz szlichty
  • betonów dla budownictwa inżynieryjnego o podwyższonych cechach trwałościowych, obniżonej nasiąkliwości, wysokiej jakości w zakresie konsystencji, ale niskim wskaźniku W/C.

Dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych z zamrażaniem/rozmrażaniem betonu zaleca się stosowanie MasterRheobuild 1000 w połączeniu z domieszkami napowietrzającymi serii MasterAir. MasterRheobuild 1000 może być stosowany w połączeniu z domieszkami opóźniającymi MasterSet RT 431, MasterSet RT 433, przyspieszającymi MasterPozzolith 501HE oraz plastyfikującymi serii MasterPozzolith BV.

Do pobrania

KT_MasterRheobuild_1000

pdf (147,82 Kb)
Wideo