MasterRheobuild 1021

Domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody  PN-EN 934-2.

MasterRheobuild 1021 dzięki połączeniu zalet dwóch sulfonowanych żywic otacza ziarna cementu z jednej strony nadając im jednoimienne ładunki powodujące ich wzajemne odpychanie, z drugiej tworząc na ich powierzchni warstwę smarną. Przyczynia się to do skutecznego rozproszenia ziaren cementu nadając płynność mieszance betonowej.

Właściwości MasterRheobuild 1021

 • Efektywna dyspersja ziaren cementu pozwala produkować mieszanki betonowe o:
 • odpowiedniej konsystencji przy zachowaniu stałego wskaźnika W/C.
 • wysokiej urabialności ułatwiającej ich pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych.
 • mniejszej ilości wody zarobowej, z zachowaniem stałej konsystencji, co zwiększa skuteczność hydratacji cementu podnosząc parametry betonu takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz.
 • wysokich wytrzymałościach wczesnych oraz końcowych.
 • wysokiej klasie konsystencji z zachowaniem niskiej lepkości.

Zastosowanie MasterRheobuild 1021

 • Domieszka MasterRheobuild 1021 może być wykorzystana do produkcji
 • betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław i płyt fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów
 • elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego
 • betonu posadzkowego, jastrychu oraz szlichty
 • betonów dla budownictwa inżynieryjnego o podwyższonej trwałości, obniżonej nasiąkliwości, wysokiej jakości w zakresie konsystencji ale niskim wskaźniku W/C.

Dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych z zamrażaniem/rozmrażaniem betonu zaleca się stosowanie MasterRheobuild 1021 w połączeniu z domieszkami napowietrzającymi serii MasterAir. MasterRheobuild 1021 może być stosowany w połączeniu z domieszkami opóźniającymi MasterSet RT 431, MasterSet RT 433, przyspieszającymi MasterPozzolith 501HE oraz plastyfikującymi serii MasterPozzolith BV.


Do pobrania

DWU MasterRheobuild 1021

pdf (437,66 Kb)

KT MasterRheobuild 1021

pdf (146,65 Kb)