MasterRoc


Sprostanie wyzwaniom budownictwa podziemnego z MasterRoc

MasterRoc to wiodące na rynku innowacyjne produkty oraz wiedza na temat ich stosowania w branży drążenia tuneli i w przemyśle górniczym. Nasze niezawodne, skoncentrowane na klientach rozwiązania, w których zastosowano wyjątkowe technologie:

Intensyfikatory wydajności do betonu natryskowego: środki przyspieszające wiązanie, włókna, środki utrzymujące konsystencję i plastyfikatory.

Natryskowe związane membrany hydroizolacyjne będące integralną częścią projektów kompozytowych okładzin tunelowych.

Iniekcje i membrany zapewniające bezpieczeństwo, ekonomiczne rozwiązania i wydajność w górnictwie i w branży drążenia tuneli.

Wiodące technologie chemiczne zapewniające bezpieczną i ekonomiczną pracę maszyn drążących tunele.

Dlaczego MasterRoc jest wyjątkowym rozwiązaniem dla klientów?

Gama produktów MasterRoc wychodzi naprzeciw wszystkim potrzebom naszych klientów w zakresie budownictwa podziemnego. Oprócz szerokiej gamy produktów, nasz obecny na całym świecie zespół oferuje pomoc w doborze właściwych produktów i systemów, zapewniając najlepsze, najbardziej opłacalne i kompleksowe rozwiązania oparte na innowacji i technologii.   Dzięki temu zapewniamy naszym klientom skuteczne działanie i najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Ekspertyza w zakresie budownictwa podziemnego

Gama produktów MasterRoc, wspierana przez światowych ekspertów BASF w dziedzinie budownictwa podziemnego, jest liderem niezawodnych rozwiązań skoncentrowanych na potrzebach inżynierów, właścicieli i wykonawców z sektora drążenia tuneli i przemysłu górniczego. Dzięki stałej komunikacji z klientami już od początkowej fazy projektu, oferujemy szeroki wybór produktów, szkolenia i konsultacje w zakresie zastosowania.