MasterRoc - rozwiązania dla budownictwa podziemnego

MasterRoc obejmuje szeroki zakres rozwiązań ukierunkowanych na klienta, m.in. technologia TBM, beton natryskowy, membrany hydroizolacyjne, iniekcje

MasterRoc to wiodące na rynku innowacyjne produkty oraz wiedza na temat ich stosowania w branży drążenia tuneli i w przemyśle górniczym. Nasze niezawodne, skoncentrowane na klientach rozwiązania, w których zastosowano wyjątkowe technologie:

Intensyfikatory wydajności do betonu natryskowego: środki przyspieszające wiązanie, włókna, środki utrzymujące konsystencję i plastyfikatory.

Natryskowe związane membrany hydroizolacyjne będące integralną częścią projektów kompozytowych okładzin tunelowych.

Iniekcje i membrany zapewniające bezpieczeństwo, ekonomiczne rozwiązania i wydajność w górnictwie i w branży drążenia tuneli.

Wiodące technologie chemiczne zapewniające bezpieczną i ekonomiczną pracę maszyn drążących tunele.

Dlaczego MasterRoc jest wyjątkowym rozwiązaniem dla klientów?

Gama produktów MasterRoc wychodzi naprzeciw wszystkim potrzebom naszych klientów w zakresie budownictwa podziemnego. Oprócz szerokiej gamy produktów, nasz obecny na całym świecie zespół oferuje pomoc w doborze właściwych produktów i systemów, zapewniając najlepsze, najbardziej opłacalne i kompleksowe rozwiązania oparte na innowacji i technologii.   Dzięki temu zapewniamy naszym klientom skuteczne działanie i najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Ekspertyza w zakresie budownictwa podziemnego - drążenie tuneli i górnictwo

Gama produktów MasterRoc, wspierana przez światowych ekspertów BASF w dziedzinie budownictwa podziemnego, jest liderem niezawodnych rozwiązań skoncentrowanych na potrzebach inżynierów, właścicieli i wykonawców z sektora drążenia tuneli i przemysłu górniczego. Dzięki stałej komunikacji z klientami już od początkowej fazy projektu, oferujemy szeroki wybór produktów, szkolenia i konsultacje w zakresie zastosowania.

Do pobrania

Broszura domieszki do betonu

pdf (6,99 Mb)

DWU MasterRoc SA 193

pdf (192,98 Kb)

KT MasterRoc ACP 143

pdf (142,09 Kb)

KT MasterRoc SA 183

pdf (155,42 Kb)

KT MasterRoc SA 190

pdf (150,43 Kb)

KT MasterRoc SA 193

pdf (154,61 Kb)

KT MasterRoc SA 411

pdf (149,77 Kb)

KT MasterRoc SLF 41

pdf (145,85 Kb)

KT_MasterRoc_MS_610

pdf (164,07 Kb)

MasterRoc SLF 30: Karta danych technicznych (październik2013)

pdf (149,49 Kb)