MasterRoc FLC 100 - Sproszkowany dodatek do zapraw cementowych


Wcześniej: MEYCO Flowcable

Jak działa MasterRoc FLC 100?

MasterRoc FLC 100 to specjalny wieloskładnikowy dodatek reoplastyczny do zapraw na bazie cementu redukujący zapotrzebowanie na wodę zarobową i pozwalający uzyskać płynną, pompowalną, tiksotropową, niekurczliwą, niesegregującą się i wytrzymałą zaprawę z jakimkolwiek cementem portlandzkim.

Dodatek MasterRoc FLC 100 jest stosowany w zaprawach przeznaczonych do umacniania i stabilizacji skał i gruntu i jako zaprawa do ochrony kabli sprężających w betonie sprężonym oraz do pełnej ochrony przed korozją kotew skalnych w tunelach i kopalniach.

Zalecane stosowanie:

 • Czysty cement lub cementy i zaprawy do kotwienia w skale i betonie
 • Zaprawy stosowane w tunelach, zaporach, kopalniach i przy innych operacjach geotechnicznych
 • Betonowanie dwuetapowe
 • Cementacja kontaktowa i konsolidacja gruntu

Jakie cechy MasterRoc FLC 100 są wyjątkowe?

 • Niski wskaźnik w/c
 • Kontrola odstoju wody
 • Wysoka wytrzymałość wczesna1
 • Długa żywotność (czas wiązania)1
 • Wysoka wytrzymałość1

1Te parametry są uzależnione od rodzaju cementu użytego w zaprawie.

Jakie korzyści wynikają ze stosowania MasterRoc FLC 100?

 • Łatwiejsze pompowanie i wylewanie
 • Kompensacja skurczu
 • Gęsty i zwarty, zapewnia maksymalną ochronę stalowych elementów przed korozją spowodowaną przez czynniki agresywne

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

otwórz
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

otwórz