MasterRoc MF 308 

Wysokowartościowa domieszka poprawiająca jednorodność, pompowalność i wylewanie górniczych mieszanin podsadzkowych o niskiej kohezji.

MasterRoc MF 308 to wodny roztwór syntetycznych kopolimerów o wysokiej masie cząsteczkowej. Domieszka MasterRoc MF 308 poprawia właściwości reologiczne i parametry in-situ wylanej podsadzki. Domieszka MasterRoc MF 308 zapewnia wysoką stabilność poprzez zwiększanie odporności na segregację, ułatwia pompowanie i wylewanie i znacznie zwiększa jednorodność wylanej podsadzki.

Zalecane stosowanie:

 • Wszystkie rodzaje podsadzek hydraulicznych, podsadzek w postaci pasty o niskiej gęstości i podsadzek cementowych z kruszywem
 • Podsadzki hydrauliczne i w postaci pasty z niższą zawartością ciał stałych i/lub o niskiej gradacji
 • Podsadzki podatne na segregację, jak hydrauliczne cementowe i cementowe z kruszywem

Jakie cechy MasterRoc MF 308 są wyjątkowe?

 • Poprawia właściwości reologiczne w zaczynach o niskiej i wysokiej gęstości oraz w podsadzkach cementowych z kruszywem;
 • Poprawia kohezję i chwytanie cząstek i spoiwa w masie podsadzkowej;
 • Smaruje podsadzkę;
 • Wspomaga pompowanie;
 • Poprawia płynność;
 • Wzmacnia wytrzymałość podsadzki;

Jakie korzyści wynikają ze stosowania MasterRoc MF 308?

 • Wspomaga pompowanie i samopoziomowanie podsadzki;
 • Zmniejsza segregację;
 • Ułatwia produkcję płynnej pasty i bardziej spójnej i jednorodnej podsadzki cementowej z kruszywem;
 • Zapewnia stabilność podczas transportu i wylewania;
 • Poprawia właściwości plastyczne i obniża porowatość podsadzki;
 • Zwiększa wytrzymałość na ściskanie;
 • Zmniejsza zawartość zawiesiny;
 • Zmniejsza ilość dodawanej wody;
 • Poprawia jakość dostawy podsadzki i zwiększa produkcję;
 • Umożliwia optymalizację mieszaniny i/lub oszczędność kosztów dzięki redukcji ilości spoiwa (cement/cement żużlowy/popiół lotny);
 • Sprawia, że mieszanka jest mniej wrażliwa na zmiany zawartości ciał stałych i/lub zapotrzebowanie na wodę;
 • Poprawia właściwości mechaniczne płynu samopoziomującego, co skutkuje bardziej spójnymi parametrami in-situ;
 • Poprawia płynność, co wydłuża żywotność urządzeń dzięki mniejszemu zużyciu części pomp i rur;
 • Nie wpływa na czas wiązania w zakresie zalecanej dozowanej ilości;

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here