MasterRoc MF 501 - Wysokowartościowa domieszka uplastyczniająca i redukująca ilość wody do mieszanin podsadzkowych


Wcześniej: MEYCO Minefill 501

Jak działa MasterRoc MF 501?

MasterRoc MF 501 to płynna domieszka redukująca ilość wody, używana do poprawy właściwości podsadzek górniczych.

Zalecane stosowanie:

 • Podsadzka w postaci pasty
 • Podsadzka o wysokiej gęstości
 • Podsadzka cementowo-skalna
 • Podsadzka hydrauliczna

Jakie cechy MasterRoc MF 501 są wyjątkowe?

 • Mniejsza zawartość wody
 • Lepsza konsystencja i płynność
 • Normalny czas wiązania i twardnienia
 • Redukuje ciśnienie pompowania i dystrybucji

Jakie korzyści wynikają ze stosowania MasterRoc MF 501?

 • Optymalizacja mieszaniny i/lub oszczędność kosztów dzięki redukcji ilości spoiwa (cement/cement żużlowy/popiół lotny)
 • Poprawia urabialność (właściwości reologiczne) wszystkich rodzajów podsadzek, zmniejszając zapotrzebowanie na wodę
 • Większa wytrzymałość in-situ na wszystkich etapach wiązania
 • Redukcja segregacji bardzo gęstych zaczynów
 • Redukcja przepuszczalności i skurczu w stwardniałej podsadzce
 • Potencjalnie skraca czas cyklu i zwiększa produkcję

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

otwórz
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

otwórz