MasterRoc MF 507 - Wysokowartościowa domieszka uplastyczniająca i redukująca ilość wody do mieszanin podsadzkowych


Wcześniej: MEYCO Minefill 507

Jak działa MasterRoc MF 507?

MasterRoc MF 507 to gotowa do użycia, wysokiej klasy domieszka redukująca ilość wody. Domieszka MasterRoc MF 507 jest szczególnie skuteczna w poprawianiu konsystencji mieszanin podsadzkowych. Jest to możliwe dzięki utrzymywaniu konsystencji bez wpływania na rozwój wczesnej wytrzymałości na ściskanie i na czas wiązania. Utrzymywanie urabialności pozwala zachować coraz bardziej spójne właściwości z każdą partią, poprawiając w ten sposób efektywność operacyjną. Podsadzki produkowane z zastosowaniem domieszki MasterRoc MF 507 znacznie dłużej utrzymują konsystencję niż podsadzki z dodatkiem innych domieszek redukujących ilość wody. Utrzymanie konsystencji jest uzyskiwane bez wpływania na prędkość twardnienia lub na rozwój wczesnej wytrzymałości na ściskanie.

Zalecane stosowanie:

 • Podsadzki wymagające rozwoju wysokiej wczesnej wytrzymałości na ściskanie
 • Podsadzki o wymaganej dużej płynności, zwiększonej stabilności i trwałości
 • Podsadzki o zróżnicowanych wymaganiach w zakresie redukcji ilości wody (5-40%)

Jakie cechy MasterRoc MF 507 są wyjątkowe?

 • Mniejsza zawartość wody
 • Bardzo dobre utrzymywanie konsystencji
 • Optymalny czas wiązania
 • Elastyczność dozowania

Jakie korzyści wynikają ze stosowania MasterRoc MF 507?

 • Spójność operacji
 • Zoptymalizowane koszty mieszanki
 • Doskonały rozwój wytrzymałości wczesnej
 • Wysokie docelowe wytrzymałości
 • Zdolność do uzyskania trudnego połączenia wysokiej wczesnej i końcowej wytrzymałości na ściskanie
 • Zwiększona produktywność
 • Poprawa efektywności operacyjnej
 • Mniej kontroli jakości
 • Utrzymanie urabialności bez opóźnień

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

otwórz
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

otwórz