MasterRoc MF 701 - Wysokowartościowa domieszka do podsadzek


Wcześniej: MEYCO MF 701

Jak działa MasterRoc MF 701?

MasterRoc MF 701 to gotowa do użycia, płynna domieszka bez zawartości chlorków, stosowana do produkcji jednorodnych i wysokowartościowych podsadzek posiadających zakładane parametry. Domieszka MasterRoc MF 701 opóźnia lub stabilizuje czas wiązania przez kontrolowanie hydratacji cementu portlandzkiego i innych materiałów cementowych, aby ułatwić pompowanie i wylewanie. Może być używana do stabilizacji zaczynów cementowych do podsadzek hydraulicznych, cementowo-skalnych i podsadzek w postaci pasty.

Zalecane stosowanie:

 • Stabilizacja zaczynów cementowych do podsadzek cementowo-skalnych
 • Stabilizacja podsadzek w postaci pasty, o wysokiej gęstości i podsadzek hydraulicznych

Jakie cechy MasterRoc MF 701 są wyjątkowe?

 • Mniejsza zawartość wody
 • Kontrola czasu wiązania
 • Lepsza konsystencja i płynność

Jakie korzyści wynikają ze stosowania MasterRoc MF 701?

 • Dłuższa urabialność i czas utrzymania konsystencji podsadzki (czas wiązania), który można kontrolować poprzez modyfikowanie proporcji
 • Elastyczność harmonogramu wykonywanych czynności podsadzania
 • Znacznie redukuje ryzyko zatkania rur dzięki kontroli hydratacji cementu i czasu wiązania
  • Zwiększenie liczby wykonanych operacji do 25% dziennie
  • Zmniejszenie przepłukiwania rur do 45%
  • Daje możliwość błyskawicznego przejęcia obowiązków przez nową zmianę bez zakłócania procesów produkcyjnych
  • Redukcja kosztów wymiany rur
 • Redukcja strat ciśnienia i możliwość transportu na większe odległości
 • Poprawa jakości dostawy materiału podsadzkowego i wzrost produkcji
 • Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie in-situ
 • Optymalizacja mieszaniny i/lub oszczędność kosztów dzięki zmniejszeniu ilości spoiwa (cement/cement żużlowy/popiół lotny)
 • Bardziej czyste zbiorniki i mieszalniki
 • Łatwiejsza konserwacja

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

otwórz
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

otwórz