Technologie - Beton natryskowy


Zaawansowane systemy wysokowartościowego betonu natryskowego

Wysokiej jakości trwały torkret (beton natryskowy) stał się ważnym składnikiem technologii wzmacniania i stabilizacji gruntu w branży drążenia tuneli i w przemyśle górniczym. Mokre natryskowe okładziny tunelowe tworzą doskonałą, monolityczną i kompozytową strukturę, umożliwiają znaczną oszczędność czasu i kosztów, obniżają zagrożenie dla zdrowia, zwiększają bezpieczeństwo pracowników i mają mniejszy wpływ na środowisko niż tradycyjne suche mieszanki.

Technologie stosowane w naszych domieszkach, ciągle dążące do spełnienia wszystkich potrzeb i wymagań klientów, poprawiają właściwości, regulację hydratacji i lepkości betonu natryskowego:

  • Szybko wiążące niealkaliczne domieszki przyspieszające (MasterRoc SA) pozwalają uzyskać beton natryskowy o przyroście wytrzymałości wczesnej i długoterminowej.
  • Połączone zastosowanie włókien zbrojeniowych znacznie poprawiło zdolność do pochłaniania obciążeń, zmniejszając kontrolę propagacji rys i zwiększając trwałość wiązania.
  • Oferujemy duży wybór płynnych domieszek bez zawartości chlorków, poprawiających właściwości betonu plastycznego i stwardniałego.
  • Nasz specjalnie opracowany produkt do smarowania sprzętu (MasterRoc LUB) może być stosowany przed pompowaniem betonu, aby nie dopuścić do zablokowania.
  • Dostarczamy również środki do regulacji hydratacji cementu do mokrego i suchego betonu natryskowego (MasterRoc HCA) mogące utrzymywać okres użytkowania do 72 godzin, pozwalając na całkowitą elastyczność logistyki na placu budowy.
  • Dzięki dodaniu mikrokrzemionki (MasterRoc MS) zredukowaliśmy przepuszczalność, aby zwiększyć gęstość, wytrzymałość długotrwałą i trwałość stwardniałego betonu natryskowego. Mikrokrzemionki poprawiają również pompowalność i urabialność świeżego betonu natryskowego.

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here