MasterRoc® HCA 10 – System kontroli hydratacji cementu do mokrego i suchego betonu natryskowego, iniekcji zaprawy i cementu


Wcześniej: DELVO CRETE STABILIZER

Jak działa MasterRoc HCA 10?

MasterRoc HCA 10 to wysokiej jakości, płynna domieszka chemiczna bez zawartości chlorków, którą można stosować z mokrymi i suchymi mieszankami betonowymi do kontroli hydratacji cementu. Domieszka opóźnia hydratację poprzez wstrzymywanie procesu i umożliwia jego wznowienie kilka godzin, a nawet dni później bez utraty jakości stwardniałego betonu natryskowego. Zastosowanie:

 • Drążenie tuneli i górnictwo
 • Tymczasowe i trwałe umacnianie
 • Stabilizacja zbocza
 • Doszczelnianie pierścieni zaprawą (TBM)
 • Systemy iniekcji cementowych

Jakie cechy MasterRoc HCA 10 są wyjątkowe?

 • Utrzymuje urabialność mieszanki betonowej do 3 dni.
 • Całkowite zużycie mokrej i suchej mieszanki – brak odpadów.
 • Znaczna redukcja odskoku i pyłu.

Jakie korzyści przynosi klientom MasterRoc HCA 10?

 • Elastyczny wybór opcji dostawy dla mieszanek betonu natryskowego.
 • Brak czyszczenia pomp lub rur podczas przerw w pracy.
 • Oszczędność czasu i redukcja kosztów.

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

otwórz
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

otwórz