MasterRoc® MS695 – Płynny krzemian koloidalny


Wcześniej: MEYCO MS695

Jak działa MasterRoc MS695?

MasterRoc MS695 poprawia właściwości torkretu i betonu zarówno w stanie plastycznym, jak i stwardniałym. Jest odpowiedni do: betonu pompowanego, torkretu, betonu wylewanego tradycyjnie, niezbrojonego, zbrojonego, prefabrykowanego, lekkiego lub standardowego oraz betonu białego, barwionego i architektonicznego.

Jakie cechy MasterRoc MS695 są wyjątkowe?

  • Normalne parametry wiązania.
  • Redukcja odstoju wody.
  • Mniejsza segregacja, zwłaszcza w przypadku betonu chudego i o dużym opadzie.
  • Mniejszy skurcz stwardniałego betonu.

Jakie korzyści przynosi klientom stosowanie MasterRoc MS695?

  • Poprawa "czasu urabialności" i stabilności.
  • Lepsza pompowalność, zwłaszcza na większe 
odległości.
  • Większa łatwość natryskiwania torkretu, znaczna redukcja ilości odprysków.
  • Lepsza trwałość.

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

otwórz
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

otwórz