MasterRoc® TCC 735 – bezchlorkowy płynny ulepszacz do betonu


Wcześniej: MEYCO TCC 735

Jak działa MasterRoc TCC 735?

MasterRoc TCC 735 jest bezchlorkową, wielofunkcyjną domieszką płynną, która zwiększa jakość betonu natryskowego zarówno w stanie plastycznym jak i utwardzonym. Jest przeznaczona specjalnie do:

 • nakładania betonu natryskowego metodą mokrą
 • betonu wylewanego
 • betonu niskocementowego
 • betonu z zawartością kruszyw o nieokreślonej jednorodności lub drobnoziarnistego materiału
 • prac w ciepłym klimacie

Jej unikalny skład zapewnia lepszą hydratację cementu. W wyniku tego, kurczenie wstępne jest znacząco ograniczone, a zwiększone zostają właściwości wiązania, gęstość i wytrzymałość na ściskanie.

Jakie cechy MasterRoc TCC 735 są wyjątkowe?

 • Nie ma potrzeby stosowania zewnętrznego środka do pielęgnacji betonu
 • Maksymalna hydratacja cementu
 • Lepsze połączenie warstw oraz przyczepność do podłoża

Jakie korzyści przynosi MasterRoc TCC 735?

 • Zwiększona urabialność i pompowalność
 • Większa gęstość i wytrzymałość końcowa
 • Zredukowane kurczenie wstępne i mniejsza przepuszczalność

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

otwórz
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

otwórz