MasterRoc SA 193

Wysokiej jakości, niealkaliczny przyspieszacz wiązania do betonu natryskowego.

MasterRoc SA 193 jest wysokiej jakości przyspieszaczem wiązania na bazie siarczanu glinu, niezawierającym alkalii, doskonałym do betonu natryskowego wykonywanego w technologii mokrej.

Dzięki MasterRoc SA 193 możliwy jest:

  • Szybki przyrost wytrzymałości pozwalający na utrzymanie wysokiego tempa prac;
  • Naniesienie grubszej powłoki betonu natryskowego podczas jednego cyklu;
  • Uzyskanie wysokiej wytrzymałości wczesnej, dobrej wytrzymałości końcowej oraz bardzo dobrej trwałości;
  • Zmniejszenie do minimum pylenia podczas aplikacji, co tworzy przyjazne środowisko pracy;
  • Ograniczenie strat wynikających z odprysku materiały;
  • Łatwe stosowanie oraz precyzyjne dozowanie ze względu na płynną postać produktu;

MasterRoc SA 193 może być wykorzystany w przypadku:

  • Betonów natryskowych dla tuneli oraz kopalń;
  • Betonów natryskowych do stabilizacji zboczy;
  • Torkretów tymczasowych oraz stałych;
  • Iniektów cementowych np. iniekcji ogonowej w przypadku drążenia tunelów przez maszyny TBM

Do pobrania

DWU MasterRoc SA 193

pdf (192,98 Kb)

KT MasterRoc SA 193

pdf (154,61 Kb)
Wideo